Genesis 33

Среща на Яков с Исав

1 a След това Яков, като погледна, видя, че идваше Исав и с него четиристотин мъже; и раздели децата си на Лия и Рахил и на двете слугини.

2 Слугините и децата им сложи напред, Лия и децата ѝ – след тях, а Рахил и Йосиф най-назад.

3 b А сам той мина пред тях и се поклони до земята седем пъти, докато стигне при брат си.

4 c Исав се завтече да го посрещне, прегърна го, хвърли се на врата му и го целуна; и те заплакаха.

5 d И като видя жените и децата, каза: Какви са ти тези? А Яков отговори: Това са децата, които Бог подари на слугата ти.

6 Тогава слугините и децата им пристъпиха и се поклониха.

7 Така пристъпиха и Лия, и децата ѝ и се поклониха; а после пристъпиха Йосиф и Рахил и се поклониха.

8 e Тогава Исав каза: За какво ти е цялата тази дружина, която срещнах? А той отговори: За да придобия благоволението на господаря си.

9 А Исав каза: Имам доволно, брате мой; ти задръж своите си.

10 f Но Яков отвърна: Не, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, приеми подаръка ми от ръцете ми, тъй като видях лицето ти като че видях Божие лице, понеже ти беше благосклонен към мене.

11 g Приеми, моля, подаръка ми
33:11 От евр. благословението ми.
, който ти е принесен; защото Бог е постъпил благо към мен и имам всичко. И като настояваше, той го прие.

12 Тогава Исав каза: Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя пред тебе.

13 Но Яков му каза: Господарят ми знае, че децата ми са неопитни и че имам със себе си дойни овце и говеда; и ако ги пресилим само един ден, цялото стадо ще измре.

14 i Господарят ми нека замине, моля, пред слугата си и аз ще карам полека според вървежа на добитъка, който е пред мен, и според вървежа на децата, докато стигна при господаря си в Сиир.

15 j А Исав каза: Поне да оставя с тебе неколцина от хората, които са с мене. Но той отговори: Няма нужда! Достатъчно ми е да придобия благоволението на господаря си.

16 И така, в същия ден Исав се върна по пътя си за Сиир.

17 k А Яков пристигна в Сокхот, където си построи къща и направи кошари за добитъка си; и затова мястото се нарича Сокхот
33:17 Т.е. колиби или кошари.
.

18 m И като се върна от Падан-арам, Яков дойде в Сихемовия град Салим, който е в Ханаанската земя, и се разположи пред града.

19 n И от синовете на Емор, Сихемовият баща, купи за сто сребърника нивата, където разпъна шатрата си.

20 o Там издигна жертвеник; и го нарече Ел-елое-Израил
33:20 Т.е. Бог, Израелевият Бог.
.
Copyright information for BulProtRev