Genesis 35

Бог благославя Яков във Ветил

1 a След това Бог каза на Яков: Стани, иди във Ветил и живей там; и там издигни жертвеник на Бога, Който ти се яви, когато бягаше от лицето на брат си Исав.

2 b Тогава Яков каза на домашните си и на всички, които бяха с него: Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си;

3 c и да станем да отидем във Ветил и там ще издигна жертвеник на Бога, Който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мене в пътя, по който ходих.

4 d И така, те дадоха на Яков всички чужди идоли, които бяха в ръцете им, и обиците, които бяха на ушите им; и Яков ги скри под дъба, който беше при Сихем.

5 e След това си тръгнаха; и хората от околните градове се изпълниха с ужас от Бога, така че не преследваха Якововите синове.

6 f И така, Яков дойде в Луз (който е Ветил), в Ханаанската земя, той и целият народ, който беше с него.

7 g И там издигна жертвеник и нарече мястото Ел-Ветил
35:7 Т.е. Бог на Ветил.
, защото, когато бягаше от лицето на брат си, там му се яви Бог.

8 i По това време умря Девора, бавачката на Ревека, и я погребаха под дъба, по-долу от Ветил; затова бе наречен Дъб на плача
35:8 Евр. Алон-вакут.
.

9 k И Бог пак се яви на Яков след завръщането му от Падан-арам и го благослови.

10 l Бог му каза: Името ти наистина е Яков; но няма да се наричаш вече Яков, а Израил ще ти бъде името. И го наименува Израил.

11 m Бог му каза още: Аз съм Бог Всемогъщий; плоди се и се размножавай. Народ, даже редица народи ще произлязат от теб и царе ще излязат от чреслата ти;

12 n и земята, която дадох на Авраам и Исаак, на тебе ще я дам; и на потомството ти след тебе ще дам земята.

13 o Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където му говори.

14 p И Яков издигна стълб на мястото, където му говори, каменен стълб; и принесе възлияние на него и го поля с масло.

15 q Яков нарече мястото, където Бог говори с него, Ветил.

Раждането на Вениамин и смъртта на Рахил

16 След това тръгнаха от Ветил; а като стигнаха близо до Ефрат, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си.

17 r А като се мъчеше да роди, бабата ѝ каза: Не бой се, защото имаш още един син.

18 А като предаваше душа (защото умря), Рахил го наименува Венони
35:18 Т.е. син на скръбта ми.
, а баща му го наименува Вениамин
35:18 Т.е. син на десница или син на щастие.
.

19 u Така Рахил умря и я погребаха край пътя за Ефрат (който е Витлеем).

20 v И над гроба ѝ Яков издигна стълб; той е и до днес стълб на гроба на Рахил.

21 След това Израил тръгна и разпъна шатрата си оттатък Мигдал-едер.

22 w И когато Израил живееше в онази земя, Рувим отиде и лежа с наложницата на баща си Вала, и Израил научи за това. А Якововите синове бяха дванадесет души;

23 x синовете на Лия: Рувим, Якововият първороден, Симеон, Левий, Юда, Исахар и Завулон;

24 синовете от Рахил: Йосиф и Вениамин;

25 а синовете на Рахилината слугиня Вала: Дан и Нефталим;

26 и синовете от Лиината слугиня Зелфа: Гад и Асир. Тези са Якововите синове, които му се родиха в Падан-арам.

Смърт и погребение на Исаак

27 y После Яков дойде при баща си Исаак в Мамврий, в Кириат-Арва (който е Хеврон), където Авраам и Исаак бяха престоели.

28 И дните на Исаак станаха сто и осемдесет години.

29 z И Исаак, като издъхна, умря стар и сит от дни, прибра се при народа си; и синовете му Исав и Яков го погребаха.
Copyright information for BulProtRev