Genesis 36:6-8

6 А Исав взе жените си, синовете си, дъщерите си и всички хора от дома си, добитъка си, всичките си животни и цялото си имущество, което беше придобил в Ханаанската земя, и отиде в една земя, далеч от брат си Яков.

7 a Защото имуществото им беше толкова много, че не можеха да живеят заедно; земята, където престояваха, не можеше да ги побере поради добитъка им.

8 b И така, Исав се засели на Сиирската поляна. Исав е Едом.
Copyright information for BulProtRev