Genesis 6

Покварата на човечеството

1 a След като хората започнаха да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери,

2 b Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.

3 c И тогава Господ каза: Духът, който съм му дал, няма да владее вечно у човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.

4 В онези дни на земята живееха исполините
6:4 Нефимимите.
; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, които бяха онези силни и прочути старовременни мъже.

5 e И като видя Господ , че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло,

6 f разкая се Господ , че беше направил човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.

7 И Господ каза: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох – хора, зверове, влечуги и въздушни птици, – понеже съжалих, че ги създадох.

8 g А Ной придоби Господнето благоволение.

9 h Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога.

10 i И Ной роди трима сина: Сим, Хам и Яфет.

11 j А земята се разврати пред Бога; земята се напълни с насилие.

12 k Бог видя земята; и ето, тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята.

Подготовката за потопа

13 l И Бог каза на Ной: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята.

14 Направѝ си ковчег от гоферово дърво; да направиш стаи в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола.

15 Направи го така: дължината на ковчега да бъде триста лакти, широчината му петдесет лакти, а височината му тридесет лакти.

16 Направи на ковчега прозорец, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрани; направи го с долен, среден и горен етаж.

17 m И ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание; всичко, което се намира на земята, ще измре.

18 n Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с теб.

19 o И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да запазиш живота им със себе си; мъжко и женско да бъдат.

20 p От птиците според вида им, от добитъка според вида му и от всички земни животни според вида им, по две от всички да влязат при тебе, за да им опазиш живота.

21 А ти си вземи от всякаква храна, която се яде, и я събери при себе си, за да послужи за храна на теб и на тях.

22 q И Ной извърши всичко, според както му заповяда Бог; така направи.
Copyright information for BulProtRev