Genesis 7

Потопът

1 a Тогава Господ каза на Ной: Влез ти и цялото ти семейство в ковчега; защото в това поколение тебе видях праведен пред Мене.

2 b Вземи си по седем от всички чисти животни, мъжки и женските им; а от нечистите животни по две, мъжки и женските им;

3 също и от въздушните птици по седем, мъжки и женски; за да запазиш от тях разплод по лицето на цялата земя.

4 c Защото още седем дни и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи; и ще изтребя от лицето на земята всичко живо, което съм създал.

5 d И Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ .

6 А Ной беше на шестстотин години, когато на земята стана потопът от водата.

7 e И поради водите от потопа в ковчега влязоха Ной, синовете му, жена му и снахите му с него.

8 От чистите животни и от нечистите животни, от птиците и от всичко, което пълзи по земята,

9 влязоха в ковчега две по две при Ной, мъжки и женски, според както Бог заповяда на Ной.

10 И след седмия ден водите на потопа заляха земята.

11 f В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в същия ден всички извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните водопади се спуснаха.

12 g И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.

13 h В същия този ден в ковчега влязоха Ной и синовете му: Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и с тях трите му снахи –

14 i те и всички животни според вида си, всичкият добитък според вида си и всички влечуги, които пълзят по земята, според вида си и всички птици според вида си, всяка птица от всякакъв вид.

15 j Две по две от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ной.

16 k И които влязоха, мъжки и женски от всяка твар влязоха, според както Бог му беше заповядал; и Господ го затвори вътре.

17 l Четиридесет дни продължи потопът на земята; и водите придойдоха и повдигнаха ковчега, и той се издигна над земята.

18 m Водите се усилваха и прииждаха много на земята, така ковчегът се носеше по повърхността на водите.

19 n Водите се усилваха твърде много на земята, така че бяха покрити всички високи планини, намиращи се под цялото небе.

20 Петнадесет лакти по-горе от тях се издигнаха водите и планините бяха покрити.

21 o И всяка твар, която се движеше по земята, умря – птици, добитък, зверове, всички животни, които пълзят по земята, и всеки човек.

22 От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря.

23 Всичко живо, което се намираше по лицето на земята, бе изтребено – хора, добитък, животни и небесни птици; изтребени бяха от земята; останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега.

24 А водите се застояха по земята сто и петдесет дни.
Copyright information for BulProtRev