Genesis 8

1Тогава Бог си спомни за Ной и за всичко живо, и за всичкия добитък, който беше с него в ковчега; и Бог направи вятър да мине по земята и водите престанаха.

2 a Изворите на бездната и небесните отвори също се затвориха и дъждът от небето спря.

3 b Малко по малко водите се оттеглиха от земята и след сто и петдесет дни водите започнаха да намаляват.

4 А на седемнадесетия ден от седмия месец ковчегът заседна върху Араратските планини.

5 Водите намаляваха непрестанно до десетия месец; и на първия ден от десетия месец върховете на планините се показаха.

6 c После, след четиридесет дни, Ной отвори прозореца на ковчега, който беше направил;

7 и изпрати гарван, който, като излезе, прелиташе насам-натам, докато водите на земята пресъхнаха.

8 Тогава Ной изпрати гълъб, за да види дали са престанали водите по лицето на земята.

9 Но гълъбът, понеже не намери почивка за краката си, се върна при него в ковчега, защото водата беше още по лицето на цялата земя. И той протегна ръка и го взе, и го внесе при себе си в ковчега.

10 А като изчака още седем дни, пак изпрати гълъба от ковчега.

11 И надвечер гълъбът се върна при него и, ето, имаше в устата си пресен маслинен лист; така Ной позна, че водата по земята е спаднала.

12 След това той почака още седем дни и изпрати гълъба; но той не се върна вече при него.

13 В шестстотин и първата година на Ноевия живот, на първия ден от първия месец водата пресъхна на земята; и Ной, като вдигна покрива на ковчега, погледна и ето, повърхността на земята беше изсъхнала.

14 А на двадесет и седмия ден от втория месец земята съвършено изсъхна.

Излизане от ковчега

15 Тогава Бог говорѝ на Ной:

16 d Излез от ковчега ти, жена ти, синовете ти и жените им с теб.

17 e Изведи със себе си всичко живо от всяка твар, която е с тебе – птици, добитък и всички животни, които пълзят по земята, за да се разплодяват по земята, да раждат и да се умножават по земята.

18 Ной излезе и с него синовете му, жена му и снахите му;

19 излязоха от ковчега и всички животни, всички птици, всичко, което се движи по земята, според родовете си.

20 f И Ной издигна жертвеник на Господа ; и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица и ги принесе за всеизгаряния на жертвеника;

21 g и Господ помириса сладко благоухание. И Господ каза: Няма да проклинам вече земята заради човека, защото намеренията му са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както направих.

22 h Докато съществува земята, сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да изчезнат.
Copyright information for BulProtRev