Genesis 9

Божият Завет с Ной

1 a  В това време Бог благослови Ной и синовете му, като каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята.

2 b  От вас ще се страхуват и ще треперят всички земни животни и всички въздушни птици; те са всичко, което пълзи по земята, и всички морски риби са предадени в ръцете ви.

3 c  Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както дадох зелената трева.

4 d  Да не ядете обаче месо с живота му, т. е. с кръвта му.

5 e  А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да! От брата на всеки човек ще изискам живота на човека.

6 f  Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее; защото Бог направи човека по Своя образ.

7 g  А вие, плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и се умножавайте по нея.

8 После Бог говорѝ на Ной и на синовете му с него:

9 h  Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви след вас;

10 i  и с всичко живо, което е с вас – птиците, добитъка и всички земни животни, които са с вас, да, с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.

11 Поставям завета Си с вас, – че няма да бъде изтребена вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.

12 j  Бог каза още: Ето белега на завета, който Аз поставям до всички поколения между Мен и вас и всичко живо, което е с вас;

13 поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде белег на завет между Мен и земята.

14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;

15 k  и ще си спомня завета Си, който е между Мен и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.

16 l  Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.

17 Бог каза на Ной: Това е белегът на завета, който установих между Мен и всяка твар, която е на земята.

Синовете на Ной

18 m  А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаан.

19 n  Тези трима бяха Ноеви синове; и от тях бе населена цялата земя.

20 o  В това време Ной започна да работи земята и насади лозе.

21 p  И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си.

22 Хам, Ханаановият баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън.

23 q  А Сим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад и не видяха бащината си голота.

24 Когато Ной изтрезня от виното си и научи за онова, което му беше направил по-младият му син, каза: 25 r  Проклет да е Ханаан;
слуга на слуги ще бъде на братята си.

26 s  Каза още: Благословен  Господ , Симовият Бог;
и Ханаан да му бъде слуга.
27 t  Бог да разшири Яфет.
Да се засели в шатрите на Сим;
и Ханаан да им бъде слуга.

28 След потопа Ной живя триста и петдесет години.

29 И всички дни на Ной станаха деветстотин и петдесет години; и умря.
Copyright information for BulProtRev