Habakkuk 1

За Авакум не се знае нищо освен това, което се съдържа в книгата му. Споменаването на халдейците в 1:6 подсказва, че превземането на Юдея от армиите на Навуходоносор е предстоящо. Авакум живее във времето на цар Йоаким и бил съвременник на Йеремия. Може да се приеме, че видението на пророка датира от 605 до 600 г. пр. Хр. В книгата се описват силният призив на пророка към Бога за Неговата намеса в живота на изпадналия в дълбока духовна криза народ и Божият отговор към нетърпеливия пророк. В края на книгата пророкът молитвено прославя Божието пришествие като крайно тържество в природата и историята на човечеството (3:2-19).

Жалбата на Авакум

1 Изявеното пророчество, което пророк Авакум чу във видение: 2 a Докога, Господи , ще викам, а Ти не искаш да слушаш?
Викам към Тебе за насилие, но не искаш да избавиш.
3 Защо ми показваш беззаконие
и ме правиш да гледам извращение?
Защото грабителство и насилие има пред мен,
има и каране, и спор се повдига.
4 b Затова законът е отслабнал
и правосъдието не отива към победа;
защото нечестивите окръжават праведния
и правосъдието излиза извратено.

Божият отговор

5 c Погледнете между народите, вникнете
и се учудете много;
защото Аз ще извърша едно дело в нашите дни,
което няма да повярвате, ако и да ви бъде разказано.
6 d Защото Аз повдигам халдейците,
този лют и нетърпелив народ,
който минава през широчината на света,
за да завладее селища, които не са негови.
7 Страшни и ужасни са те;
съдът и властта им произлизат от самите тях.
8 e Конете им са по-бързи от леопарди
и по-свирепи от вечерни вълци;
конниците им скачат отпуснато.
Да! Конниците им идват отдалеч,
летят като орел, който бърза да разкъсва.
9 Всички идат за насилие;
лицата им са насочени напред
и събират пленници като пясък.
10 Те се присмиват на царете
и първенците са за тях подигравка;
присмиват се на всяка крепост,
защото, като издигат грамади от пръст, я превземат.
11 f Тогава духът му се изменя;
преминава като завоевател и върши нечестие,
като прави силата си свой бог.

Въпрос на Авакум – дали халдейците са по-грешни от Израил?

12 g Не си ли Ти отвека, Господи , Боже мой, Святи мой!
Няма да умрем.
Ти, Господи , си ги определил да извършат Твоята присъда над нас ;
и Ти, Могъщи, си ги поставил за наше наказание.
13 h Тъй като очите Ти са много чисти, за да гледаш злото,
и не можеш да погледнеш извращението,
защо гледаш към беззаконниците
и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведния от себе си?
14 И правиш хората като морските риби,
като гадините, които си нямат управител?
15 i Халдеецът изтръгва всичките с въдица,
влачи ги в мрежата си
и ги събира в невода си;
затова се весели и радва.
16 j По тази причина жертва на мрежата си
и гори тамян на невода си;
защото чрез тях делът му е тлъст
и ястието му – отбрано.
17 Но дали затова ще изпразва мрежата си
и ще престане от милост да убива постоянно народите?
Copyright information for BulProtRev