Haggai 1

Агей е първият пророк след времето на плен във Вавилон. Той се завръща в Йерусалим с една от първите групи, където се установява и пророкува заедно със Захария. Приема се, че книгата е написана през 520 г. пр. Хр., и то в разстояние на няколко месеца. Агей е бил непосредствено свързан със служението в Йерусалимския храм. Неговото пророчество има една единствена цел: да насърчи юдеите да продължат занемарената си дейност по изграждането на храма. Той е един от малкото пророци, които имат щастието да видят изпълнена преследваната от тях цел: през октомври 520 г. пр. Хр. храмът в Йерусалим е завършен. Служението на Агей се основава на упованието, че Бог ще възстанови своя Завет с Израил. На това се гради и надеждата, че ще настъпи времето за идването на Месия.

Божия заповед за построяване на храма

1 a Във втората година на цар Дарий, в шестия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде чрез пророк Агей към управителя на Юдея Зоровавел, Салатииловия син, и към първосвещеника Исус, Йоседековия син, и каза:

2 Така говори Господ на Силите: Този народ казва: Не е още времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господният дом.

3 b Затова Господнето слово дойде чрез пророк Агей и каза: 4 c Време ли е самите вие
да живеете в своите с дъски обковани къщи,
докато този дом остава пуст?

5 d Сега така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си.
6 e Посяхте много, но малко събрахте;
ядете, но не се насищате;
пиете, но не се напивате;
обличате се, но на никого не му е топло;
и надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кесия.

7 Така казва Господ на Силите: Помислите за постъпките си.
8 Качете се в гората и докарайте дърва,
и постройте дома;
и Аз ще благоволя в него
и ще се прославя, казва Господ .
9 f Очаквахте много, а, ето, излезе малко;
и когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него.
Защо? – казва Господ на Силите.
Поради Моя дом, който остава пуст,
докато вие тичате всеки в своята къща.
10 g И така, поради вас небето задържа росата си
и земята възпира плода си;
11 h защото Аз повиках суша
на земята и по горите,
на житото, на виното и на дървеното масло,
на всичко, което произвежда земята,
на хората и на добитъка,
и на всички трудове на човешките ръце.

12 i Тогава Зоровавел, Салатииловият син, и първосвещеникът Исус, Йоседековият син, и целият оцелял народ послуша гласа на Господа , своя Бог, и думите на пророк Агей, както го беше изпратил Господ , техният Бог; и народът се уплаши от Господа .

13 j Господният пратеник Агей говорѝ на народа с думите на Господнето послание: Аз съм с вас, казва Господ .

14 k И Господ възбуди духа на управителя на Юдея Зоровавел, Салатииловия син, и духа на първосвещеника Исус, Йоседековия син, и духа на целия оцелял народ и те дойдоха и работеха в дома на Господа на Силите, своя Бог,

15 като започнаха на двадесет и четвъртия ден от шестия месец във втората година на цар Дарий.
Copyright information for BulProtRev