Hebrews 10

Превъзходството на Христовата жертва

1 a Защото законът, като съдържа в себе си само сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота онези, които пристъпват да жертват.

2 b В противен случай те биха престанали да ги принасят; защото жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове.

3 c Но с тези жертви всяка година става напомняне за греховете.

4 d Защото не е възможно кръв от телета и козли да отмахне грехове.

5 e Затова Христос, като влиза в света, казва: „Жертва и принос не си поискал,
но си Ми приготвил тяло;

6 f всеизгаряния и приноси за грях не са Ти угодни.

7 g Тогава казах: Ето, дойдох (в свитъка на книгата е писано за Мене)
да изпълня Твоята воля, о, Боже.“

8 Като казва първо: „Жертви и приноси, и всеизгаряния, и приноси за грях не си поискал, нито са Ти угодни“(които впрочем се принасят според закона),

9 после казва: „Ето, дойдох да изпълня волята Ти.“Това означава: Той отмахва първото, за да постанови второто.

10 h С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги.

11 i И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;

12 j но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога

13 k и оттогава насам чака, докато се положат враговете Му за Негово подножие.

14 l Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.

15 А и Святият Дух ни свидетелства за това ; защото след като е казал:

16 m „Ето завета, който ще сключа с тях след онези дни, казва Господ:
Ще положа законите Си в сърцата им
и ще ги напиша в умовете им“ , прибавя:

17 n „И греховете им, и беззаконията им няма да помня вече.“

18 А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях.

Новият път на вярата

19 o И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището

20 p през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т. е. плътта Си,

21 q и като имаме велик Свещеник над Божия дом,

22 r нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест
10:22 Или: поръсени от нечиста съвест.
, и с тяло, измито в чиста вода;

23 t нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това ;

24 и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела,

25 u като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

Опасност от отстъпничество

26 v Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,

27 w а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодуване, което ще погълне противниците.

28 x Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели,

29 y тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?

30 z Защото познаваме Този, Който е казал: „На Мене принадлежи възмездието, Аз ще отплатя“, и пак: „Господ ще съди народа Си.“

31 aa Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.

Наставления за постоянство и търпение

32 ab Припомняйте си още за първите дни, когато, след като бяхте просветени, претърпяхте голяма борба от страдания,

33 ac кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така.

34 ad Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.

35 ae И така, не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда.

36 af Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното. 37 ag „Защото още много малко време,
и ще дойде Този, Който има да дойде, и няма да се забави.
38 ah А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра;
но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми.“

39 ai Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
Copyright information for BulProtRev