Hebrews 2

Пътят към спасението

1 Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога.

2 a Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата,

3 b то как ще се избавим ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха го чули;

4 c като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване даровете на Святия Дух по волята Си?

5 d Защото не на ангели Той подчини бъдещия свят, за който говорим;

6 e но някой е засвидетелствал някъде, като е казал: „Какво е човек, за да го помниш,
или човешки син, за да го посещаваш?
7 Ти си го направил само малко по-долен от ангелите,
със слава и чест си го увенчал
и си го поставил над делата на ръцете Си;
8 f всичко си подчинил под краката му.“

И като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него, обаче сега не виждаме още да му е подчинено всичко.

9 g Но виждаме Исус, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек.

10 h Защото беше уместно Онзи, заради Когото е всичко и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания Начинателя на тяхното спасение.

11 i Понеже и Онзи, Който освещава, и онези, които се освещават, всички са от Един Отец ; затова Той не се срамува да ги нарича братя,

12 j като казва: „Ще възвестявам името Ти на братята Си;
ще те хваля всред събранието“;

13 k и пак: „Аз на Него ще уповавам“;

и пак: „Ето, Аз и децата, които Ми е дал Бог.“

14 l И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т. е. дявола,

15 m и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.

16 (Защото наистина Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство.)

17 n Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа.

18 o Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.
Copyright information for BulProtRev