Hebrews 3

Исус Христос превъзхожда Моисей

1 a Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исус,

2 b Който беше верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей – в целия Негов дом.

3 c Понеже Той се удостои със слава, толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е направил къщата, от почитта, която има къщата.

4 d Защото всяка къща се строи от някого; а Този, Който е устроил всичко, е Бог.

5 e И Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше да се говори по-късно;

6 f а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим докрай дръзновението и похвалата на надеждата си.

Обещанието на Бога и неверието на Неговия народ

7 g Затова, както казва Святият Дух: „Днес, ако чуете гласа Му,
8 h не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението,
както в деня на изкушението в пустинята,
9 където бащите ви Ме изкушиха, изпитаха Ме .
И видяха делата Ми четиридесет години.
10 Затова възнегодувах против това поколение.
И казах: Винаги се заблуждават със сърцата си,
те не са познали Моите пътища.
11 i Така се заклех в гнева Си:
Те няма да влязат в Моята почивка.“

12 Внимавайте, братя, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;

13 j но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е „днес“, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.

14 k Защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо докрай първоначалната си увереност;

15 l докато се казва: „Днес, ако чуете гласа Му,
не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението.“

16 m Защото кои, като чуха, Го преогорчиха? Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет чрез Моисей?

17 n А против кои негодува четиридесет години? Не против онези ли, които съгрешиха и чиито трупове паднаха в пустинята?

18 o На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни?

19 p И така, виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат.
Copyright information for BulProtRev