Hebrews 3:12

12 Внимавайте, братя, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;
Copyright information for BulProtRev