a Чис. 14:2 , 4 , 11 , 22 , 24 , 30 ; Вт. 1:34 , 36 , 38

Hebrews 3:16

16 a Защото кои, като чуха, Го преогорчиха? Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет чрез Моисей?
Copyright information for BulProtRev