Hebrews 4

Вярващите и Божието обещание

1 a И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.

2 b Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха.

3 c Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог: „Така се заклех в гнева Си:
Те няма да влязат в Моята почивка“;
ако и да са били свършени делата Му още при създаването на света.

4 d Защото някъде си е говорил за самия ден така: „И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела“ ;

5 e а пък на това място: „Няма да влязат в Моята почивка.“

6 f И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си,

7 g затова Той пак определя един ден, „днес“, като казва толкова време по-късно чрез Давид, както вече казахме: „Днес, ако чуете Неговия глас,
не закоравявайте сърцата си.“

8 Защото ако Исус Навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден.

9 h Следователно за Божия народ остава една съботна почивка.

10 Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.

11 i Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.

12 j Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

13 k И няма създание, което да не е явно пред Бога ; а всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото има да отговаряме.

Исус Христос е великият Първосвещеник

14 l И така, като имаме велик Първосвещеник Исус, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.

15 m Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях.

16 n Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото
4:16 От гр. доброто.
време.
Copyright information for BulProtRev