Hebrews 7

Свещенството на Мелхиседек

1 a Защото този Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете, и го благослови,

2 на когото Авраам отдели и десятък от цялата плячка – той, който е първо, по значението на името си, цар на правда, а после и салимски цар, т.е. цар на мир,

3 без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божия Син, остава завинаги свещеник.

4 b А помислете колко велик беше този човек, на когото патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата плячка.

5 c Защото, докато онези от Левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закона да вземат десятък от народа, т. е. от братята си, макар и да са произлезли от чреслата на Авраам,

6 d той обаче, който не е произлязъл от техния род, взе десятък от Авраам и благослови този, на когото бяха дадени обещанията.

7 А безспорно по-долният бива благославян от по-горния.

8 e И в единия случай смъртните човеци вземат десятък, а в другия – този, за когото се свидетелства, че живее.

9 И, така да се каже – сам Левий, който взема десятък, даде десятък чрез Авраам;

10 защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна Авраам.

11 f И така, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото под него народът получи закона), каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да не се смята според Аароновия чин?

12 Защото ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона.

13 Понеже Този, за Когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на олтара.

14 g Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе, а относно това племе Моисей не каза нищо за свещеници.

Свещеник като Мелхиседек

15 Това става още по-ясно, когато по подобие на Мелхиседек се издига друг Свещеник,

16 Който се установи не по закон, изразен в плътска заповед, а по силата на един безкраен живот;

17 h защото за Него свидетелства: „Ти си свещеник довека
според чина Мелхиседеков“;

18 i защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради нейната слабост и безполезност

19 j (понеже законът не е усъвършенствал нищо), а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога.

20 И както това стана не без клетва, понеже другите станаха свещеници без клетва,

21 k Исус обаче стана с клетва чрез Онзи, който Му каза: Господ се закле и няма да се разкае;
Ти си свещеник навеки според чина на Мелхиседек.

22 l Така също Исус стана поръчител на по-добър завет.

23 При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си,

24 а Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към друг.

25 m Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.

26 n Защото такъв Първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата;

27 o Който няма нужда всеки ден, като онези първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на народа; защото направи това веднъж завинаги, като принесе Себе Си.

28 p Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци; а думите на клетвата, която беше след закона, поставят Сина, Който е съвършен навеки.
Copyright information for BulProtRev