Hebrews 8

Исус Христос е небесният Първосвещеник

1 a А главното от това, което казваме, е че имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата,

2 b служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.

3 c Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове, и жертви; затова е нужно и Този Първосвещеник да има нещо да принася.

4 А ако беше на земята, Той дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона

5 d (които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията; защото: „Внимавай, му каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината“),

6 e А сега Исус получи по-висше служение от тяхното, тъй като и заветът, на който е Посредник, е по-добър, защото е основан на по-добри обещания.

7 f Защото ако онзи първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.

8 g А, напротив, когато порицава израилтяните, казва: „Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
9 не такъв завет, какъвто сключих с бащите им
в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от Египетската земя;
защото те не устояха в завета Ми
и Аз ги оставих, казва Господ.
10 h Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом:
След онези дни, казва Господ,
ще положа законите Си в ума им
и ще ги напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ.
11 i И няма вече да учат всеки съгражданина си
и всеки брат си, като му казват: Познай Господа!
Защото всички ще Ме познават,
от малък до голям между тях.
12 j Защото ще покажа милост към неправдите им
и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече.“

13 k А като каза „нов завет “, Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.
Copyright information for BulProtRev