Hosea 1

Името Осия означава „спасение“. За автора на книгата, произхождал от Северното (Израилското) царство, знаем малко. По негово време седем царе последователно са управлявали Израил, а четири – Юдея. Дейността на пророка протича между 754 и 714 г. пр. Хр. Предполага се, че самият той събира посланията си в една книга и това става малко преди падането на Израилевото царство под асирийско владичество (722 г. пр. Хр.). В книгата на пророк Осия се говори за отношенията на Бог с Неговия неверен и склонен към идолопоклонство народ. Стилът на пророка е остър и лаконичен, но в книгата има и дълбок призив към покаяние и обещание за Божие благоволение (гл. 14).

Семейството на Осия

1 Господнето слово, което дойде към Осия, син на Веирия, в дните на Юдейските царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия и в дните на Израилевия цар Еровоам, син на Йоас.

2 a Когато Господ започна да говори чрез Осия, Той му каза: Иди, вземи си блудна жена и добий деца от блудство, защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа .

3 И така, Осия отиде и взе Гомер, дъщеря на Девлаим, която зачена и му роди син.

4 b Тогава Господ му каза: Наречи го Йезраил
1:4 Т.е. Бог е посял.
; защото още малко и ще въздам на дома на Ииуй за кръвта, която проля на Йезраил, и ще сложа край на царството на Израилевия дом.

5 d И в онзи ден ще строша Израилевия лък в долината на Йезраил.

6 e И тя пак зачена и роди дъщеря. Господ му каза: Наречи я Ло-рухама
1:6 Т.е. не придобила милост.
; защото няма вече да покажа милост към Израилевия дом и никак няма да им простя.

7 g А към Юдовия дом ще покажа милост и ще ги спася чрез Господа , техния Бог, а няма да ги спася с лък, меч или бой, с коне или конници.

8 А като отби Ло-рухама, Гомер зачена и роди син.

9 И Господ каза: Наречи го Ло-аммий
1:9 Т.е. не народ мой.
; защото вие не сте Мой народ и Аз няма да бъда ваш Бог.

Неверният Израил – невярната Гомер

10 i Но все пак броят на израилтяните ще бъде като морския пясък, който не може да се претегли, нито да се изброи; и вместо онова, което им се каза, че: Не сте Мой народ, ще им се каже: Вие сте деца на живия Бог.

11 j Тогава юдеите и израилтяните ще се съберат заедно и ще си поставят един началник, и ще излязат от земята; защото велик ще бъде денят на Йезраил.
Copyright information for BulProtRev