Hosea 10

Идолопоклонството на Израил

1 a Израил е лоза, която се разпростира
и дава изобилно плод;
колкото повече бяха плодовете му,
толкова повече беше умножил жертвениците си;
колкото по-хубава беше земята му,
толкова по-хубави беше направил стълбовете си на идолите.
2 b Сърцето им е разделено;
сега ще се окажат виновни;
сам Той ще разкопае жертвениците им,
ще строши стълбовете на идолите им.
3 c Сигурно сега ще кажат:
Ние нямаме цар, защото не се бояхме от Господа ;
и така, какво би ни ползвал цар?
4 d Говорят празни думи,
като се кълнат лъжливо, когато сключват завети;
затова осъждението прониква като отровен плевел
в браздите на нивите.
5 e Самарийските жители ще се разтреперят
поради телетата на Вет-авен
10:5 Т.е. дом на суета (друго име за Ветил).
;
защото народът му и неговите жреци,
които се хвалеха с него поради славата му,
ще ридаят за него, понеже славата се изгуби от него.
6 g Също и идолът ще бъде отведен в Асирия
като подарък на цар Ярив;
Ефрем ще бъде засрамен
и Израил ще се посрами от своите разсъждения.
7 h Колкото до Самария, царят ѝ бе отхвърлен
като пяна отвърху вода.
8 i И високите места на Авен, Израилевия грях, ще бъдат съсипани;
тръни и бодили ще поникнат върху жертвениците им;
и те ще кажат на планините:
Покрийте ни!
И на хълмовете: Паднете върху нас!
9 j Израилю, ти си съгрешил от дните на Гавая;
там застанаха и те;
но битката против беззаконниците не ги стигна в Гавая.
10 k Когато желая, ще ги накажа;
и племената ще се съберат против тях,
когато бъдат вързани поради двете си беззакония.
11 l Ефрем е научена телица,
която обича да вършее;
но Аз ще прекарам хомот върху нейния красив врат;
ще впрегна Ефрем; Юда ще оре;
Яков ще разбива определените му буци.
12 m Посейте за себе си с правда,
пожънете с милост,
разработете престоялата си земя;
защото е време да потърсите Господа ,
докато дойде и ви напои правда.
13 n Орахте нечестие, пожънахте беззаконие,
ядохте плода от лъжата;
защото си уповал на своя си път,
на многото си силни мъже.
14 o Затова метеж ще се повдигне между племената ти
и всичките ти крепости ще се разорят,
както Салман разори Вет-арвел в деня на боя –
когато майката беше смазана заедно с децата си.
15 p Така ще ви стори Ветил
поради крайното ви беззаконие;
рано Израилевият цар съвсем ще бъде отхвърлен.
Copyright information for BulProtRev