Hosea 11

Божията любов към Израил

1 a Когато Израил беше младенец, тогава го възлюбих
и от Египет повиках сина Си.
2 b Колкото повече ги викаха пророците,
толкова повече те се оттегляха от тях;
жертваха на ваалимите
и кадяха на ваяните идоли.
3 c При това Аз научих Ефрем да ходи,
като го хващах за мишците му;
но не познаваха, че Аз ги лекувам.
4 d Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов
и бях за тях като онези, които изваждат хомота от челюстите им,
и сложих храна пред тях.
5 e Той няма да се върне в Египетската земя,
а асириецът ще му бъде цар;
защото отказаха да се обърнат към Мене.
6 f Меч ще свирепее против градовете му
и ще довърши силите му, и ще ги унищожи.
Поради собствените им намерения
7 g народът Ми решително отстъпва от Мен;
ако и да ги призовават пророците да гледат към Всевишния,
пак никой не се старае да се изправи.
8 h Как да те предам, Ефреме?
Как да те изоставя, Израилю?
Как да те направя като Адма?
Как да те поставя като Севоим?
Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене,
милосърдието Ми се запали.
9 i Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв,
няма пак да изтребя Ефрем;
защото Аз съм Бог, а не човек –
Святият сред теб,
и няма да дойда при тебе с гняв.
10 j Те ще ходят след Господа ,
Който ще реве като лъв;
а когато изреве,
тогава децата ще бързат да дойдат от запад.
11 k Ще бързат да дойдат от Египет като птица
и от Асирийската земя – като гълъб;
и ще ги настаня пак в къщите им, казва Господ .

Неверността и наказанието на Ефрем

12 l Ефрем Ме обкръжава с лъжи
и Израилевият дом – с измама;
и Юда още се колебае спрямо Бога,
спрямо Святия, Който е верен.
Copyright information for BulProtRev