Hosea 12

1 a Ефрем се храни с вятър и гони източния вятър;
непрестанно умножава лъжите и насилието;
сключват завет с асирийците
и занасят дървено масло в Египет.
2 b Още – Господ има спор с Юда
и ще накаже Яков според постъпките му,
според делата му ще му въздаде.
3 c В утробата той хвана петата на брат си
и като мъж се бори с Бога.
4 d Да! Бори се с ангел и надделя
с плач и молба към него.
Бог го намери във Ветил и там говорѝ с нас.
5 e Да! Йехова , Бог на Силите,
Чието паметно име е Йехова .
6 f Затова се обърни към твоя Бог,
пази милост и правосъдие
и винаги се надявай на твоя Бог.
7 g Ефрем е търговец;
неточни везни има в ръката му;
той обича да мами.
8 h И Ефрем си каза: Наистина аз се обогатих,
придобих си имот;
относно всичките ми трудове няма да се намери у мене беззаконие,
което да се смята за грях.
9 i А Аз съм Господ , твоят Бог, от времето,
когато ти беше в Египетската земя;
пак ще те заселя в шатри
като в празничните дни.
10 j Говорих още и чрез пророците
и им явих много видения;
и чрез думите на пророците
си служих със сравнения.
11 k Ето, в Галаад има беззаконие;
станаха съвсем суетни;
в Галгал жертват телета;
и жертвениците им са многобройни като куповете тор
в браздите на нивите.
12 l А Яков побегна в сирийското поле;
Израил е работил за жена
и за жена е пазил овце.
13 m Чрез пророк Господ изведе Израил от Египет;
и чрез пророк той беше опазен.
14 n Ефрем разгневи Бога много горчиво;
затова ще оставя върху него пролятата от него кръв
и неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.
Copyright information for BulProtRev