Hosea 12:2

2 a Още – Господ има спор с Юда
и ще накаже Яков според постъпките му,
според делата му ще му въздаде.
Copyright information for BulProtRev