Hosea 13

Последният съд над Израил

1 a Когато Ефрем говореше с трепет,
той се издигна в Израил;
а когато съгреши чрез Ваал,
тогава умря.
2 b А сега прибавят към греховете си,
като си правят лети идоли от среброто си,
идоли според своето разбиране на Божеството,
но които всички са дело на художници;
самите те казват за тях:
Нека целуват телетата онези, които жертват.
3 c Затова ще бъдат като утринния облак
и като росата, която изчезва рано,
като прах, който вихрушката отвява от хармана,
и като дим, губещ се от комин.
4 d Но Аз съм Господ , твой Бог от времето,
когато ти беше в Египетската земя;
друг Бог освен Мене да не познаеш,
защото освен Мене няма спасител.
5 e Аз съм познал ходенето ти в пустинята,
в много сухата земя.
6 f Според както пасяха, така се наситиха;
наситиха се и сърцето им се надигна;
затова Ме забравиха.
7 g По тази причина станах за тях като лъв,
като леопард ще дебна на път;
8 h ще ги срещна като мечка, лишена от малките си,
и ще разкъсам булото на сърцето им;
там ще ги погълна като лъвица;
див звяр ще ги разкъса.
9 i Гибелно е за теб, Израилю,
че се противиш на Мене, твоята помощ.
10 j А сега къде е царят ти? –
За да те избави във всичките ти градове;
и съдиите ти, за които каза:
Дай ми цар и началници?
11 k Дадох ти цар в негодуванието Си
и го махнах в гнева Си.
12 l Беззаконието на Ефрем е скътано,
грехът му – запазен в скривалище.
13 m Болки на раждаща жена ще го сполетят;
той е неразумен син,
не слиза навреме в отвора на матката.
14 n От силата на преизподнята ще ги изкупя,
от смърт ще ги избавя.
О, смърт! Къде са язвите ти?
О, преизподньо! Къде е погубителната ти сила?
Колкото до това, Аз няма да видя разкаяние.
15 o Ако и той да е плодовит повече от братята си,
пак източен вятър ще дойде,
вятър от Господа ще възлезе от пустинята
и ще престане изворът му,
и ще пресъхне кладенецът му;
неприятелят ще ограби всичките му съхранени отбрани съдове.
16 p Самария ще носи наказанието си,
защото въстана против своя Бог;
ще паднат от меч,
младенците им ще бъдат разкъсани
и бременните им жени – разпорени.
Copyright information for BulProtRev