Hosea 5

Бог предупреждава Израил

1 a Чуйте това, свещеници,
внимавайте, доме Израилев,
и дайте ухо, доме царски;
защото има присъда против вас;
понеже станахте като примка в Масфа
и като мрежа, простряна върху Тавор.
2 b Бунтовниците потънаха дълбоко в разврат;
но Аз ги изобличавам всички.
3 c Аз познавам Ефрем
и Израил не е скрит от Мене;
защото и сега блудстваш, Ефреме,
и Израил е осквернен.
4 d Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог;
защото блуден дух има дълбоко в тях
и те не познават Господа .
5 e Гордостта на Израил свидетелства пред лицето му;
затова Израил и Ефрем ще се препъват чрез беззаконието си
и Юда ще се препъва с тях.
6 f Със стадата и чердите си
ще отидат да търсят Господа ,
но няма да Го намерят;
Той се е оттеглил от тях.
7 g Те се отнесоха коварно към Господа ,
защото родиха деца от чужденки;
сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им.
8 h Затръбете с рог в Гавая,
с тръба в Рама;
дайте тревога във Вет-авен –
след тебе, Вениамине!
9 Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен;
обявих между Израилевите племена онова,
което непременно ще стане.
10 i Понеже Юдовите първенци станаха като онези,
които преместват межди,
затова ще излея гнева Си върху тях.
11 j Ефрем е в утеснение, съкрушен чрез съд,
защото помисли за добре да следва суетните идоли;
12 и Аз бях като молец за Ефрем
и като червей – за Юдовия дом.
13 k Когато Ефрем видя, че боледува,
и Юда видя раната си,
Ефрем отиде при асириеца
и прати до цар Ярив;
но той не може да ви изцели,
нито да излекува раната ви.
14 l Защото Аз ще бъда като лъв на Ефрем
и като млад лъв – на Юдовия дом.
Аз, да! Аз ще разкъсам и ще си отида;
ще отнеса и няма да има кой да ви отърве.
15 m Ще си отида, ще се върна на мястото Си,
докато признаят грешката си и потърсят лицето Ми;
в скръбта си ще Ме търсят усърдно, като кажат:
Copyright information for BulProtRev