Hosea 7

Греховете на Израил и Самария

1 a Когато щях да лекувам Израил,
тогава се откри беззаконието на Ефрем
и нечестието на Самария;
защото вършат измама,
като и крадецът влиза вътре,
и разбойническата чета обира вън.
2 b Те не размишляват в сърцето си,
че Аз помня цялото им беззаконие;
а сега ги обкръжиха собствените им дела,
които са и пред лицето Ми.
3 c С нечестието си радват царя
и с лъжите си – първенците.
4 d Те всички са прелюбодейци –
като пещ, отоплена от хлебар,
който, като замеси тестото, престава да подклажда огъня,
докато то втаса.
5 На рождения ден на нашия цар
първенците се разболяха чрез разпалване от виното;
и той протегна ръката си с присмивателите.
6 Защото като причакват,
те са направили сърцата си като пещ;
гневът им спи цяла нощ,
а на сутринта гори като пламнал огън.
7 e Те всички се нагорещиха като пещ
и изгарят съдиите си;
всичките им царе са паднали;
няма между тях кой да Ме призовава.
8 f Ефрем – той се смеси с племената;
Ефрем е като необърната пита.
9 g Чужденци поядоха силата му, а той не знае;
дори белите косми му поникнаха тук-там, а той не знае.
10 h И гордостта на Израил свидетелства пред лицето му;
но пак, въпреки всичко това, не се връщат при Господа , своя Бог,
нито Го търсят.
11 i Ефрем е като глупав гълъб, който няма разум;
викат към Египет за помощ, отиват в Асирия.
12 j Когато отидат, ще разпростра мрежата Си върху тях;
ще ги сваля като въздушните птици;
ще ги накажа, както се е провъзгласило в събранието им.
13 k Горко им! Защото са се скитали далеч от Мене;
гибел за тях; защото са престъпили против Мене;
когато щях да ги изкупя, и тогава те говориха лъжи против Мене.
14 l И не Ме призоваха от сърце,
а се вайкат на леглата си;
събират се за жито и вино,
но пак въстават против Мене.
15 При все че обучавах и укрепвах мишците им,
те пак намислят зло против Мене.
16 m Връщат се, но не при Всевишния;
приличат на неверен лък;
първенците им ще паднат от меч
поради яростта на езика си;
това ще им причини позор в Египетската земя.
Copyright information for BulProtRev