Hosea 8

Божията присъда над Израил

1 a Сложѝ тръбата на устата си!
Той се спуска като орел против дома Господен ,
защото нарушиха завета Ми
и престъпиха закона Ми.
2 b Ще викат към Мене:
Боже мой, ние, Израил, Те познаваме.
3 c Но понеже Израил отхвърли доброто,
затова неприятелят ще го прогони.
4 Те поставиха царе, но не чрез Мене;
назначиха началници, но без да ги призная Аз.
От среброто и златото си направиха идоли,
за да бъдат изтребени.
5 d Той е отхвърлил телето ти, Самарио;
гневът Ми пламна против тях;
докога няма да могат да се очистят?
6 Защото телето наистина е от Израил;
художникът го е направил; то не е Бог.
Да! Самарийското теле ще бъде разтрошено.
7 e Понеже посяха вятър, затова ще пожънат вихрушка;
няма узряло жито, израсналото няма да даде брашно;
и ако даде, чужденци ще го погълнат.
8 f Израил беше погълнат;
сега той е като негоден съд между народите.
9 g Защото излязоха при асирийците
като див и усамотен осел;
Ефрем е наел любовници.
10 h И даже ако наемат любовници между народите,
Аз сега ще ги събера против тях ;
и те ще започнат да намаляват
поради товара, наложен от царя на князете.
11 i Понеже Ефрем издигна много жертвеници, за да греши,
то жертвениците му станаха причина за грях.
12 j Написах му десетте хиляди правила на закона Си,
но те бяха сметнати за нещо чуждо.
13 k В жертвите, които Ми принасят,
жертват месо и го ядат;
но Господ не ги приема;
сега ще си спомни беззаконието им
и ще накаже греховете им;
те ще се върнат в Египет.
14 l Защото Израил е забравил Твореца си и е построил палати,
и Юда е съградил множество укрепени градове;
но Аз ще пратя огън върху градовете му
и той ще погълне палатите им.
Copyright information for BulProtRev