Isaiah 10

1 a Горко на тези, които постановяват неправедни наредби,
и на писачите, които пишат извратеност,
2 за да лишат сиромасите от правосъдието
и да отнемат правото на сиромасите от народа Ми,
така че вдовиците да им станат плячка
и те да съблекат сирачетата!
3 b И какво ще направите в деня, когато ще бъдете наказани
10:3 От евр. деня на посещението.
,
и в опустошението, което ще дойде отдалеч?
Към кого ще прибягвате за помощ?
И къде ще оставите славата си?
4 d Нищо не им остава освен да се наведат между пленниците
и да паднат под убитите.
При все това гневът Му не се отвърна,
а ръката Му е още протегната.

Присъдата над Асирия

5 e Горко на асириеца, жезъла на гнева Ми,
тоягата, в чиято ръка е Моето негодувание!
6 f Ще го изпратя против един нечестив народ
и ще му дам заръка против народа, на който се гневя,
за да извърши грабеж и да улови плячка,
и да ги стъпче като калта по пътищата.
7 g Обаче намерението му не е да направи така,
нито мисли така сърцето му;
а в сърцето му е
да съсипе и да изтреби не малко народи.
8 h Защото казва: Всичките Ми князе не са ли царе?
9 i Халне не е ли както Кархемис?
Емат не е ли както Арфад?
Самария не е ли както Дамаск?
10 Както ръката ми е стигнала царствата на идолите,
чиито изваяни идоли бяха повече от йерусалимските и самарийските,
11 няма ли да направя на Йерусалим и на неговите кумири,
както направих на Самария и на нейните идоли?
12 j Затова, когато Господ завърши цялото Си дело
над хълма Сион и над Йерусалим,
ще накажа, казва Той, плода на надменното сърце на асирийския цар
и славенето на надигнатите му погледи.
13 k Защото той казва:
Със силата на своята ръка извърших това
и с мъдростта си, понеже съм разумен;
и преместих границите на народите,
разграбих съкровищата им
и като силен свалих седящите нависоко;
14 l и ръката ми намери, като гнездо, богатството на племената;
и както някой събира оставени яйца, така аз събрах целия свят.
И никой не поклати крило, не отвори уста, нито нададе звук.
15 m Дали секирата ще се възвеличава против този,
който сече с нея?
Ще се големее ли трионът против този, който го движи? –
Като че ли жезълът би поклатил тези, които го вдигат.
Или тоягата би повдигнала този, който не е дърво!
16 n Затова Господ, Господ на Силите,
ще прати на тлъстите му мършавост
и под славата му ще се запали пожар
като пожар от огън.
17 o Светлината на Израил ще бъде за огън
и Святият Негов – за пламък;
и ще изгори и пояде тръните му
и глоговете му в един ден;
18 p ще погуби и славата на гората му и на плодовитото му поле,
и душа, и тяло;
и ще бъде, както когато изнемощее болен.
19 А останалите дървета от гората му ще са малко,
дотолкова, че да може дете да ги запише.
20 q И в онзи ден останалите от Израил и избавените от Якововия дом
няма вече да се облягат на този, който ги порази,
а ще се облягат с истина на Господа , Святия Израилев.
21 r Останалото, останалото от Яков,
ще се обърне към могъщия Бог,
22 s защото, ако и да е народът ти, Израилю, като морския пясък,
само остатък от тях ще се върне;
взето е решение за погубване, препълнено с Божията правда.
23 t Защото Господ, Бог на Силите, ще извърши
според решението погубване над цялата страна.
24 u Затова така казва Господ, Бог на Силите:
Народе Мой, който живееш в Сион,
не се бойте от асириеца,
дори и да ви удари с жезъл
и вдигне тоягата си против вас,
според както я издигна над Египет;
25 v защото още твърде малко – и негодуването Ми ще престане
и гневът Ми ще се обърне за тяхна погибел.
26 w И Господ на Силите ще подбуди против него бич,
както в порязването на Мадиам при канарата Орив;
и жезълът му ще се издигне над морето
и ще го възвиси, както го възвиси над Египет.
27 x В онзи ден товарът му ще се премести от плещите ти
и хомотът му – от врата ти,
и хомотът ще се строши поради помазанието ти.
28 Той дойде в Гаят, мина през Мигрон,
в Михмас разтваря вещите си.
29 y Минаха през прохода, нощуваха в Гава;
Рама трепери, Гавая Саулова се разбягва.
30 z Извикай с висок глас, Галимова дъще!
Слушай, Лаисе! И ти, бедни Анатоте!
31 aa Мадмина е бежанец,
жителите на Гевим се събират на бяг.
32 ab И като престои само днес в Ноб,
ще помаха с ръката си към хълма на сионовата дъщеря,
към хълма на Йерусалим.
33 ac Ето, Господ Йехова на Силите
ще изкастри хубавите клончета със страшна сила;
високо израсналите ще бъдат отсечени
и издигнатите ще се снишат.
34 Ще изсече с желязо горските гъсталаци;
и Ливан ще падне чрез Могъщия.
Copyright information for BulProtRev