Isaiah 12

Благодарствена песен за спасението

1 a В онзи ден ти ще кажеш:
Господи , ще Те славословя,
защото дори и да си се разгневил на мене,
гневът Ти се отвърна и Ти си ме утешил.
2 b Ето, Бог ми е спасение;
ще уповавам и няма да се боя;
защото Господ Йехова е моя сила и песен
и Той стана мое спасение.
3 c Затова с веселие ще почерпите вода
от изворите на спасението.
4 d И в онзи ден ще кажете: Славословете Господа ,
прогласете името Му, изявете делата Му между племената,
припомнете, че Неговото име е възвишено.
5 e Пейте на Господа , защото извърши велики дела;
нека това бъде познато по цялата земя.
6 f Извикай и възкликни, сионска жителко,
защото Святият Израилев е велик сред тебе.
Copyright information for BulProtRev