Isaiah 14

1 a Защото Господ ще се смили над Яков и пак ще избере Израил.
Ще ги настани в земята им;
и чужденците ще се присъединят към тях
и ще се прилепят към Якововия дом.
2 b Племената ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им;
и Израилевият дом ще ги наследи в земята Господня
за слуги и слугини;
те ще пленят пленителите си
и ще владеят над угнетителите си.
3 А в деня, когато Господ те успокои от скръбта ти,
от неволята ти и от жестоката работа,
в която ти беше поробен,
4 c ще употребиш това поучителна песен против вавилонския цар, като кажеш:
Как престана насилникът! Престана грабителят на злато !
5 d Господ строши тоягата на нечестивите,
скиптъра на владетелите,
6 който яростно поразяваше племената
с непрестанно биене,
който властваше с гняв над народите,
с преследване, което никой не въздържаше.
7 Цялата земя се успокои и утихна;
възклицават с песни;
8 e дори елхите и ливанските кедри се радват за тебе, като казват:
Откакто лежиш ти, дървар не е излизал против нас.
9 f Преизподнята отдолу се раздвижи поради тебе,
за да те посрещне, когато дойдеш;
поради тебе събуди мъртвите
14:9 От евр. сенките.
, всички земни първенци,
вдигна от престолите им всички царе на народите.
10 Те всички, като проговорят, ще ти кажат:
И ти ли отслабна като нас? Стана ли равен на нас?
11 Великолепието ти и шумът на твоите псалтири
се снишиха до преизподнята;
червеят се протяга под теб и червеи те покриват.
12 h Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората!
Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите?
13 i А ти казваше в сърцето си:
Ще възляза на небесата,
ще възвися престола си над Божиите звезди
и ще седна на планината на събраните богове
към най-крайните страни на север,
14 j ще изляза над висотата на облаците,
ще бъда подобен на Всевишния.
15 k Обаче ти ще се снишиш до преизподнята,
до най-долните дълбини на рова.
16 Онези, които те видят, ще се взрат в тебе,
ще те разгледат и ще кажат:
Този ли е човекът, който правеше да трепери земята,
който разклащаше царствата,
17 който запустяваше света
и съсипваше градовете му,
който не пускаше в домовете им затворниците си?
18 Всички царе на народите – те всички
спят в слава, всеки в дома си;
19 а ти си отхвърлен от гроба си като презряно
14:19 От евр. отвратително.
клонче,
като дреха на убити, на прободени с меч,
на слизащи между камъните на рова,
като потъпкан под крака труп.
20 m Ти няма да се съединиш с тях в погребение,
защото си погубил земята си, избил си своя народ;
родът на злодеите никога няма да се споменава.
21 n Пригответе клане за синовете му
поради беззаконието на баща им,
за да не станат и завладеят земята,
и да напълнят лицето на света с градове.
22 o Защото ще стана против тях, казва Господ на Силите,
и ще излича от Вавилон име и всичко останало –
и син, и внук, казва Господ .
23 p И ще го обърна в притежание на таралежи и в блата;
и ще го помета с метлата на погибелта, казва Господ на Силите.

Пророчество за Асирия

24 Господ на Силите се закле, като каза:
Непременно, както намислих, така ще стане,
и както реших, така и ще бъде –
25 q ще съкруша асириеца в земята Си
и ще го стъпча на планините Си;
тогава хомотът му ще се вдигне от тях
и товарът му ще се снеме от плещите им.
26 Това е решението, взето за цялата земя,
и тази е ръката, която се простира над всички народи.
27 r Защото Господ на Силите взе решение – и кой ще го осуети?
И ръката Му е протегната – и кой ще я върне назад?

Пророчество за Филистимската земя

28 s В годината, в която умря цар Ахаз, бе изявено следното пророчество:
29 t Не се радвай, цяла Филистимска земьо,
затова, че се строши тоягата, която те порази;
понеже от корена на змията ще излезе ехидна
и плодът му ще бъде летяща змия – усойница.
30 Първородните на сиромаха ще се нахранят
и бедните ще си почиват в безопасност;
Аз ще умъртвя корена ти с глад
и останалите от тебе ще бъдат убити.
31 Ридай, порто; извикай, граде;
стопила си се, цяла Филистимска земьо,
защото иде дим от север
и в редовете му няма да има нито един, който да пропадне.
32 u Тогава какъв отговор ще бъде даден
на посланиците на народа? –
Това, че Господ е утвърдил основите на Сион
и там ще се подслоняват наскърбените между народа Му.
Copyright information for BulProtRev