Isaiah 15

Пророчество за Моав

1 a Изявеното за Моав пророчество:
Понеже Ар моавски бе разорен през нощ и загина,
понеже Кир моавски бе разорен през нощ и загина,
2 b затова той излезе на високите места във Ваит и в Девон, за да плаче;
Моав ридае за Нево и за Медева;
всяка негова глава е плешива,
всяка брада е обръсната.
3 c В улиците си те се опасват с вретища;
по покривите на къщите си и по площадите си
всички те ридаят, потънали в плач.
4 d И Есевон се вайка, и Елеала;
гласът им се чува чак до Яса;
затова въоръжените моавски мъже ридаят;
душата на всеки от тях трепери вътре в него.
5 e Сърцето ми ридае за Моав;
благородните му бягат до Сигор, до Еглат-шелишия;
защото с плач излизат през възвишението на Луит,
защото по пътя при Оронаим плачат високо за изтреблението си.
6 Защото водите на Нимрим пресъхнаха;
защото тревата изсъхна, моравата изчезна,
няма нищо зелено.
7 Затова изобилието, което събраха,
и онова, което скътаха,
ще занесат в долината на върбите.
8 Защото воплите стигнаха до всички предели на Моав,
риданието му – в Еглаим,
и риданието му във Вир-елим.
9 f Защото водите на Димон се пълнят с кръв,
понеже ще докарам още злини върху Димон,
лъвове – върху оцелелите от Моав
и върху останалите от онази земя.
Copyright information for BulProtRev