Isaiah 16

1 a Пращайте агнета за княза на земята –
от Села
16:1 Или: Петър; т.е. скала.
в земята
до хълма на сионовата дъщеря.
2 c Защото, подобно на скитаща се птица,
изпъдена от гнездото си,
такива ще бъдат моавските дъщери при бродовете на Арнон.
3 Съветвай се, извърши правосъдие;
сред пладне направи сянката си като нощ;
скрий изгнаниците, не издавай скитащия се.
4 Изгнаниците ми нека бъдат преселници при тебе, Моаве;
бъди им покров от разорителя;
защото грабителят изчезна, разорителят престана.
Потъпквачите бяха изтребени от земята.
5 d И с милост ще се утвърди престол;
и на него ще седи с истина, в Давидовия шатър,
онзи, който съди и търси правосъдие, и бърза да върши правда.
6 e Чухме за гордостта на Моав (той е много горд),
за високомерието му, гордостта му и яростта му;
но лъжливите му хваления са суетни.
7 f Затова Моав ще заридае за Моав –
всички ще заридаят;
ще охкате за нанизите сухо грозде на Кир-аресет,
горчиво поразени.
8 g Защото нивите на Есевон и лозето на Севма са посърнали;
господарите на народите счупиха отбраните му насаждения,
които стигаха до Язир и се извиваха по пустинята;
клоните му бяха разпрострени, минаваха през морето.
9 h Затова заедно с плача на Язир и аз ще оплача лозето на Севма;
ще те измокря със сълзите си, Есевоне и Елеало,
защото престана възклицанието за летните ти плодове и за жътвата ти.
10 i Отнето бе веселието и радостта от плодоносното поле
и в лозята ти няма да има вече пеене, нито радостни гласове;
няма да има кой да тъпче в линовете и да изстиска виното;
Аз направих да престане възклицанието за гроздобера.
11 Затова червата ми звучат като арфа за Моав
и вътрешностите ми – за Кир-арес.
12 j И когато Моав, уморен от високите си места,
се яви и влезе в капището си да се помоли,
той няма да сполучи.
13 Това е словото, което Господ в миналото време изговори за Моав.
14 k А сега Господ говорѝ:
За три години, каквито са годините на наемник,
славата на Моав ще изпадне в презрение
с цялото му голямо множество;
и останалите ще бъдат много малко и незначителни.
Copyright information for BulProtRev