Isaiah 17

Пророчество за Дамаск и Самария

1 a Изявеното за Дамаск пророчество:
Ето, Дамаск не е вече град,
а ще бъде грамада развалини.
2 b Градовете на Ароир са напуснати;
те ще служат за стада,
които ще лежат и няма да има кой да ги плаши.
3 c Крепостта ще се махне от Ефрем и царството – от Дамаск,
и останалото от Сирия ще бъде като славата на израилтяните,
казва Господ на Силите.
4 d И в онзи ден славата на Яков ще се смали
и тлъстината на тялото му ще измършавее;
5 e и ще бъде, както когато жътварят хване стръкове жито
и пожъне класовете с мишцата си.
Да! Ще бъде, както когато някой събира класове в Рафаимската долина.
6 f Но ще останат в него баберки,
както при отърсването на маслината –
две-три зърна на върха на по-високите клони,
четири-пет на по-крайните клончета на някое плодородно дърво,
казва Господ , Израилевият Бог.
7 g В онзи ден човек ще погледне към Създателя си
и очите му ще се взрат в Святия Израилев;
8 той няма да погледне към жертвениците, делото на ръцете си,
нито ще се взре в онова, което изработиха пръстите му,
нито в ашерите, нито в кумирите на слънцето.
9 В онзи ден укрепените му градове
ще бъдат като изоставените места в гората и на планинския връх,
които бяха изоставени заради израилтяните;
и ще настане там запустение.
10 h Понеже си забравил Бога на спасението си
и не си спомнил силната си Канара,
затова насаждаш приятни градини
и насаденото е от чужди фиданки;
11 в деня, когато ги насадиш, ги заграждаш с плет
и сутрин правиш семето ти да цъфти;
а жътвата ще чезне в деня на скръб
и на неизцелима печал.
12 i Ах! Шуменето на многото племена,
които бучат като бученето на моретата,
и смутът на народите,
които напират като напор на големи води!
13 j Народите ще напират като напора на големите води;
но Бог ще ги смъмри и те ще бягат далеч,
и ще бъдат гонени като плява по планините пред вятъра
и като въртящ се прах пред вихрушката.
14 Привечер, ето, смущение;
и преди да съмне, ги няма!
Това е делът на тези, които ни обират,
и съдбата на онези, които ни разграбват.
Copyright information for BulProtRev