Isaiah 18

Пророчество за Етиопия

1 a О, земьо, бръмчаща с крила,
която си оттатък етиопските реки,
2 b която изпращаш посланици през море
и с рогозени кораби по водите, като казваш:
Идете вие, бързи пратеници, към народ висок и силен,
към народ страшен от началото си и нататък,
народ, който отмерва и потъпква,
чиято земя обират реките!
3 c Всички вие, жители на света, и вие, обитатели на земята,
гледайте, когато се издигне знаме на планините,
и слушайте, когато засвири тръбата.
4 Защото така ми каза Господ :
Ще съм безмълвен и в обиталището Си ще гледам,
като светъл пек по пладне,
като росен облак в жътвена жега.
5 Защото преди беритбата, когато пъпката стане съвършена
и от цвета незрялото грозде узрее,
Той ще изреже клончетата с косери
и като отсече клоните, ще ги махне.
6 Те всички ще бъдат оставени за хищните планински птици
и за земните зверове;
и тези хищни птици ще летуват върху тях
и всички земни зверове ще презимуват върху тях.
7 d В онова време на мястото, където е името на Господа на Силите, на сионския хълм,
ще бъде донесен подарък на Господа на Силите
от народ висок и силен
и от народ страшен от началото си и нататък,
от народ, който отмерва и потъпква,
чиято земя обират реките.
Copyright information for BulProtRev