Isaiah 23

Пророчество за Тир и Сидон

1 a Изявеното за Тир пророчество:
Ридайте, тарсийски кораби,
защото градът е разрушен
и няма за вас къща или вход.
(От Китимската земя им бе известено това.)
2 Млъкнете, вие, жители на крайбрежието.
Да! Ти, когото сидонските търговци,
минаващи през морето, са обогатили.
3 b Доходът му, идещ през големи води,
беше житото на Нил, жътвата на реката,
така че той беше тържище на народите.
4 Засрами се, Сидоне, защото морето проговори;
морската крепост каза:
Не съм в болки, нито раждам,
нито момци отхранвам, нито девици отглеждам.
5 c Когато се чуе това в Египет,
ще се мъчат много поради известието за Тир.
6 Заминете в Тарсис;
заридайте, жители на крайбрежието.
7 d Това ли е вашият весел град,
чието начало е в древността?
Краката му ще го занесат далеч да странства.
8 e Кой намисли това против Тир,
който раздаваше корони,
чиито търговци бяха князе,
чиито купувачи бяха знаменитите на света?
9 Господ на Силите намисли това,
за да посрами всяко горделиво прославяне
и да унижи всички знаменити на света.
10 Залей земята си като Нил, тарсийска дъще;
няма вече ограничение за тебе.
11 Господ протегна ръката Си над морето,
потресе царствата;
Господ даде заповед на Ханаан
да се съборят крепостите му.
12 f Каза още: Няма да се радваш вече,
о, угнетена девице, сидонова дъще;
стани и замини в Китим;
дори и там няма да имаш почивка.
13 g Ето земята на халдейците;
този народ не съществува вече;
асириецът определи земята им за пустинни зверове;
издигнаха кулите си, събориха палатите му
и той го обърна на развалини.
14 h Ридайте, тарсийски кораби,
защото запустя крепостта ви.
15 В онзи ден
Тир ще бъде забравен за седемдесет години,
колкото са годините
23:15 От евр. дните.
на един цар;
а след седемдесетте години
за Тир ще бъде, както в песента на блудницата се казва:
16 Вземи арфа, обходи града,
забравена блуднице;
свири сладко, пей много песни,
за да те помнят.
17 j И след седемдесет години
Господ ще посети дъщерята на Тир;
и тя ще бъде наемана пак
и ще блудства с всички царства на света по лицето на земята.
18 k Но търговията и наемът ѝ ще бъдат посветени на Господа ,
няма да бъдат вложени в съкровище, нито в склад;
защото търговията ѝ ще бъде за живеещите пред Господа ,
за да ядат до ситост и да имат трайно облекло.
Copyright information for BulProtRev