Isaiah 24

Божий съд над цялата земя

1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява,
изменя вида ѝ и разпръсва жителите ѝ.
2 a И ще стане както на народа, така и на свещеника;
както на слугата, така и на господаря му;
както на слугинята, така и на господарката ѝ;
както на купувача, така и на продавача;
както на този, който дава назаем, така и на този, които взема назаем;
както на вземащия с лихва, така и на онзи, който му дава с лихва.
3 Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи;
защото Господ е изговорил това слово.
4 Земята жалее и повяхва;
светът изнемощява и повяхва;
високопоставените между хората на земята са изнемощели.
5 b Земята също е осквернена под жителите си,
защото престъпиха законите, не зачитаха наредбите,
нарушиха вечния завет.
6 c Затова клетва погълна земята
и онези, които живеят на нея, бяха намерени за виновни;
затова жителите на земята изгоряха
и малцина останаха.
7 d Новото вино жалее, лозето изнемощява,
всички, които имаха весело сърце, въздишат.
8 e Веселието на тъпанчетата престава;
шумът на ликуващите се свършва;
престава веселието на арфата.
9 Няма да пият вино с песни;
спиртното питие ще бъде горчиво за тези, които го пият.
10 Суетният град бе съборен;
всяка къща бе затворена така, че да не влезе никой.
11 По улиците има вик за виното;
всяка радост се помрачи; веселието на земята е отишло в плен.
12 В града остана пустош
и портата е разбита и съборена.
13 f Защото сред земята, между племената, ще бъде
подобно на плода, паднал при отърсването на маслина,
подобно на пабиръка, когато се свърши гроздоберът.
14 Те ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас,
за величието Господне ще възкликнат от морето.
15 g Затова прославете Господа в източните страни,
прославете името на Господа , Израилевия Бог, по крайбрежията.
16 h От края на земята чухме да пеят
слава на праведния;
но аз казах: Чезна! Чезна! Горко ми!
Коварните коварстваха.
Да! Коварните страшно коварстваха.
17 i Страх, яма и примка са върху теб,
о, земни жителю.
18 j Който бяга от гласа на страха,
ще падне в ямата;
и който излиза от ямата,
ще се улови в примката;
защото прозорците отгоре са отворени
и основите на земята треперят.
19 k Земята се съкруши съвсем,
земята се разложи съвсем,
земята се разтърси силно.
20 l Земята ще залита като някой пиян
и ще се разтресе като колиба от пръти ;
беззаконието ѝ ще натегне върху нея;
и ще падне и няма вече да стане.
21 m И в онзи ден
Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените,
а на земята – земните царе.
22 И те ще бъдат събрани,
както се събират затворниците в тъмницата.
Ще бъдат затворени в тъмницата
и след дълго време ще бъдат наказани.
23 n Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами;
защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм
и в Йерусалим, и пред старейшините Си със слава.
Copyright information for BulProtRev