Isaiah 25

Възтържествуване на Божието царство

1 a   Господи , Ти си мой Бог;
ще Те превъзнасям, ще пея хваления на името Ти;
защото си извършил чудесни дела,
намеренията Си от древността, с вярност и истинност.
2 b  Защото Ти превърна град в грамада,
укрепен град – в развалина.
Палатът на чужденците да не е град;
той никога няма да бъде съграден.
3 c  Затова силните хора ще Те славят,
градът на страшните народи ще се бои от Тебе.
4 d  Защото си бил крепост на сиромаха,
крепост на бедния в утеснението му,
прибежище от буря, сянка от пек,
когато устремът на насилниците нападне като буря върху стена.
5 Ще намалиш шума на чужденците,
както пека в сухо място;
както пекът чрез сянката на облак,
възклицанието на страшните ще отслабне.
6 e  И на този хълм  Господ на Силите ще направи за всички племена
угощение от тлъсти неща, угощение от вина, дълго стоели на дрождите си,
от тлъсти неща, пълни с мозък,
от вина, дълго стоели на дрождите си, пречистени.
7 f  И на този хълм Той ще развали
външното покривало, което е мятано върху всички племена,
и покривалото, което е простряно върху всички народи.
8 g  Ще погълне смъртта завинаги;
и Господ  Йехова ще обърше сълзите от всички лица
и ще отнеме укора на народа Си от цялата земя;
защото  Господ е изговорил това.
9 h  И в онзи ден ще кажат:
Ето, Този е нашият Бог;
чакахме Го – и Той ще ни спаси;
Този е  Господ , чакахме Го;
ще се зарадваме и развеселим в спасението Му.
10 Защото в този хълм  Господнята ръка ще почине;
и Моав ще бъде потъпкан на мястото си,
както се тъпче плявата на бунището.
11  Господ ще протегне ръцете Си сред него,
както плуващият протяга ръце да плува,
и ще повали гордостта му
въпреки лукавството на ръцете му.
12 i  Ще сниши и крепостта ти, силната, с високите стени,
ще я събори и хвърли на земята, дори в пръстта.
Copyright information for BulProtRev