Isaiah 26

Господ – избавител на Израил

1 a В онзи ден тази песен ще бъде изпята в Юдейската земя:
Имаме укрепен град;
спасение ще сложи Бог за стени и подпори.
2 b Отворете портите,
за да влезе праведният народ, който пази истината.
3 Ще опазиш в съвършен мир
непоколебимия ум,
защото на Теб уповава.
4 c Уповавайте на Господа винаги,
защото Господ Йехова е вечна канара;
5 d защото събаря живеещите нависоко,
снишава високостоещия град,
снишава го дори до земята,
хвърля го дори в пръстта.
6 Кракът ще го потъпче –
краката на сиромаха, стъпките на бедния.
7 e Пътят на праведния е прав път;
пътеката на праведния Ти направляваш.
8 f Да! В пътя на Твоите постановления, Господи , Те чакахме;
желанието на душата ни е към Твоето име
и към възпоменание за Тебе.
9 g С душата си Те пожелах нощем.
Да! От дълбочината на духа си търся Тебе в зори;
защото когато Твоите постановления се изпълняват на земята,
жителите на света се учат на правда.
10 h Ако бъде показана милост към нечестивия,
той пак няма да се научи на правда;
даже в земята на правотата ще постъпва неправедно
и няма да погледне към Господнето величие.
11 i Господи , ръката Ти е издигната, но те не виждат;
обаче ще видят ревността Ти за народа Ти и ще се засрамят;
даже огън ще погълне враговете Ти.
12 Господи , Ти ще отредиш мир за нас,
защото си извършил за нас и всичките ни дела.
13 j Господи , Боже наш, освен Тебе други господари са владели над нас;
а само чрез Тебе ще споменаваме Твоето име.
14 Те са мъртви, няма да живеят;
те са сенки, няма да се издигнат;
защото Ти си ги наказал и изтребил,
и си направил всеки спомен за тях да изчезне.
15 Умножил си народа, Господи ;
умножил си народа; прославил си се;
разширил си всички граници на страната.
16 k Господи , в скръбта прибегнаха към Теб,
изляха тайна молитва, когато наказанието Ти беше върху тях.
17 l Както непразна жена,
когато наближава времето да роди, се мъчи
и вика от болка,
такива станахме и ние пред Тебе, Господи .
18 Станахме като непразни, мъчихме се,
но като че ли вятър родихме;
никакво избавление не извършихме на земята,
нито жителите на света паднаха пред нас.
19 m Твоите умрели ще оживеят;
Моите мъртви тела ще възкръснат.
Събудете се и запейте радостно, вие, които обитавате в пръстта,
защото росата Ти е като росата по тревите
и земята ще изхвърли мъртвите.
20 n Ела, народе Мой, влез във вътрешните си стаи
и затворете вратите след себе си;
скрийте се за един малък миг,
докато премине гневът.
21 o Защото, ето, Господ излиза от мястото Си,
за да накаже жителите на земята за беззаконието им;
и земята ще открие попитата от нея кръв
и няма да скрива вече убитите си.
Copyright information for BulProtRev