Isaiah 28

Предупреждение към Самария

1 a Горко на горделивия венец на Ефремовите пияници
и на повехналия цвят на славната му красота,
който е на върха на плодородните долини на онези, които се обладават от вино!
2 b Ето, от Господа идва един мощен и силен,
който, като буря с град и опустошителна вихрушка,
като буря от силни прелели води,
ще ги хвърли с ръката си на земята.
3 c Горделивият венец на Ефремовите пияници
ще бъде тъпкан под крака;
4 d и повехналият цвят на славната им красота,
който е на върха на тлъстата долина,
ще стане като раннозряла смокиня преди лятото,
която, щом я вземе в ръка онзи, който я види, я поглъща.
5 В онзи ден Господ на Силите ще бъде славен венец
и красива корона за останалите от народа Си,
6 и дух на правосъдие за онзи, който сяда да съди,
и сила за тези, които отблъсват неприятеля до портата му.
7 e Но и те се замаяха от виното
и се заблудиха от спиртното питие;
свещеник и пророк загубиха разсъдъка си от спиртно питие,
обладани бяха от вино, заблудиха се от спиртно питие,
объркаха се във видението, спънаха се в съденето,
8 защото всички трапези са пълни с бълвоч и гнусота,
така че няма чисто място.
9 f Кого, казваш ти, ще научи той на знание?
И кого ще направи да разбере каквото чуе?
Отбитите от мляко ли?
Отделените от гърди ли?
10 Защото дава заповед след заповед,
заповед след заповед,
правило след правило, правило след правило,
тук малко, там малко.
11 g Наистина с гъгниви устни и с друг език
ще говори на този народ
12 онзи, който им беше казал:
Тази е почивката ви ; и успокойте уморения;
и това е освежаването ви;
но те не искаха да слушат.
13 Затова словото Господне ще стане за тях
заповед след заповед, заповед след заповед,
правило след правило, правило след правило,
тук малко, там малко,
така че, като ходят, да паднат по гръб и да се съкрушат,
да се впримчат и да се хванат.
14 Затова слушайте словото Господне , вие, присмиватели,
които господствате над този народ, който е в Йерусалим.
15 h Понеже сте казали:
Ние сключихме договор със смъртта
и се съгласихме с преизподнята,
че когато заливащата беда минава, да не дойде до нас,
защото си направихме лъжата прибежище
и под измама се скрихме.
16 i Затова така казва Господ Йехова :
Ето, полагам в Сион камък за основа,
камък избран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа;
който вярва в него, няма да прибърза да бяга.
17 j Ще направя от правосъдието връвта
и от правдата – отвеса;
и градушка ще помете прибежището при лъжи
и водата ще наводни скривалището.
18 Договорът ви със смъртта ще бъде унищожен
и съглашението ви с преизподнята няма да устои;
когато заливащата беда минава,
тогава ще бъдете стъпкани от нея.
19 Колкото пъти минава, ще ви улавя;
защото всяка сутрин ще минава,
денем и нощем;
и само слуха за нея да чуе някой, ще се изплаши.
20 Защото леглото е твърде късо,
за да може някой да се протегне на него.
И завивката – твърде тясна,
за да може някой да се завие с нея.
21 k Защото Господ ще стане, както на хълма Ферасим,
ще се разгневи, както в долината Гаваон,
за да извърши работата Си, пречудната Си работа,
и да изпълни делото Си, удивителното Си дело.
22 l И така сега не ставайте присмиватели,
да не би да се стегнат оковите ви по-яко;
защото аз чух от Господа Йехова на Силите,
че ще бъде извършено погубване,
и то предрешено, по цялата страна.
23 Дайте ухо и слушайте гласа ми.
Внимавайте и слушайте думите ми:
24 Орачът всеки ден ли оре, за да посее?
Всеки ден ли разтваря бразди и разбива буците на нивата си?
25 Като изравни лицето ѝ,
не пръска ли къклица и посява кимион,
и сади жито в редове,
и ечемика – на определеното му място,
и лимеца наоколо?
26 Защото Неговият Бог го учи на разсъдък
и го поучава.
27 Защото не се вършее къклица с диканя,
нито колело от кола се завърта върху кимиона;
а с тояга се очуква къклицата
и с прът – кимионът.
28 А житото за хляб ще се сдроби ли?
Не; човек не го вършее завинаги,
нито го стрива с колелото на колата си,
нито го разтрошава с копитата на конете си.
29 m Също и това произлиза от Господа на Силите,
Който е чудесен в съвет, превъзходен в мъдрост.
Copyright information for BulProtRev