Isaiah 29

Предупреждение към Юда и Йерусалим

1 a Горко на Ариил
29:1 Т.е. огнище Божие.
,
Ариил – града, където Давид се засели!
Прибавете година към година,
празниците нека се изреждат в кръга си,
2 тогава Аз ще притесня Ариил
и ще възпроизведа в него тъга и скръб,
и той ще Ми бъде наистина като огнище Божие.
3 И ще поставя стан околовръст против тебе,
ще те обсадя с могили
и ще издигна кули против теб.
4 c И ти ще бъдеш повален, ще говориш от земята;
говоренето ти ще бъде ниско от пръстта.
Гласът ти от земята ще бъде, както на запитвач на зли духове,
и говоренето ти ще бъде шепот от пръстта.
5 d А множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах
и множеството на враговете ти – като дребна плява, която се отвява.
Да! Това ще стане внезапно, в един миг.
6 e Ще има посещение от Господа на Силите
с гръм, трус и голям шум,
с буря, вихрушка и поглъщащ огнен пламък.
7 f И множеството на всички народи,
които воюват против Ариил –
да! – всички, които воюват против него и против крепостите му,
и онези, които го притесняват,
ще бъдат като сън, като нощно видение.
8 g И както гладният сънува ясно, че яде,
но като се събуди, душата му е празна,
или както жадният сънува ясно, че пие,
но като се събуди, ето, той е примрял и в душата му има жажда,
така ще бъдат множествата на всички народи,
които воюват против сионския хълм.
9 h Стойте смаяни и се почудете,
заслепете себе си и ослепейте;
те са пияни, но не от вино,
политат, но не от спиртно питие.
10 i Защото Господ изля върху вас дух на дълбок сън
и затвори очите ви – пророците,
и помрачи първенците ви – ясновидците.
11 j И всяко пророческо видение става за вас
като думите на запечатано писмо,
което дават на някого, който е грамотен,
и казват: Я прочети това;
а той отговаря: Не мога, защото е запечатано.
12 Тогава дават писмото на някого, който не може да чете,
и казват: Я прочети това;
а той отговаря: Не съм грамотен.
13 k Затова Господ каза:
Понеже този народ се приближават до Мене с устата си
и Ме почитат с устните си,
но са отстранили сърцето си далеч от Мен
и благоволението им към Мен е
по човешки поучения, изучени папагалски,
14 l затова ще пристъпя да направя чудно дело между този народ –
да! – чудно и странно дело;
и мъдростта на мъдрите им ще изчезне
и разумът на разумните ще се скрие.
15 m Горко на онези, които дълбоко търсят
да скрият намеренията си от Господа ,
чиито дела са в тъмнината
и които казват: Кой ни вижда? Кой ни знае?
16 n Ах! Тази ваша опърничавост!
Грънчарят ще бъде ли сметнат за кал?
Направеното ще каже ли за този, който го е направил:
Той не ме е направил?
Или изработеното ще каже ли за този, който го е изработил:
Той няма разум?
17 o Няма ли след твърде малко време още
Ливан да се превърне в плодородно поле
и плодородното поле да се смята за гора?
18 p И в онзи ден глухите ще чуят думи, като че ли се четат от книга,
и очите на слепите ще прогледнат от мрака и тъмнината.
19 q Кротките също ще умножат радостта си в Господа
и сиромасите между хората ще се развеселят в Святия Израилев.
20 r Защото страшният изчезна, присмивателят се изгуби
и всички, които дебнеха случай да вършат беззаконие, бяха изтребени –
21 s които изкарват човека виновен в съдебното дело
и поставят примка за онзи, който изобличава в портата,
и с лъжа изкарват крив праведния.
22 t Затова Господ , Който е изкупил Авраам, така казва за Якововия дом:
Яков няма вече да бъде посрамен,
нито лицето му вече ще побледнее;
23 u а когато той – т. е. децата му – видят делото на ръцете Ми сред себе си,
те ще осветят името Ми.
Да! Ще осветят Святия Яковов
и ще се боят от Бога Израилев.
24 v Също и онези, които са се заблудили духом, ще се вразумят
и които са роптаели, ще приемат поука.
Copyright information for BulProtRev