Isaiah 3

Наказанието на Йерусалим

1 a Защото, ето, Господ, Йехова на Силите,
ще отнеме от Йерусалим и от Юдея подкрепата и опората:
всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода,
2 b всеки силен и всеки воин,
съдията и пророка, прорицателя и стареца,
3 петдесетника и почтения, и съветника,
изкусния художник и красноречивият говорител.
4 c И ще им дам деца за князе,
които детински ще владеят над тях;
5 и хората ще бъдат угнетявани – човек от човека,
и всеки – от ближния си;
детето ще се големее против стареца
и нищожният – против почтения.
6 Когато човек улови брата си от бащиния си дом и му каже:
Ти имаш облекло, стани ни управител,
и нека бъде под твоя ръка това разорено място,
7 в същия ден той ще се закълне:
Не искам да стана изцелител,
защото в къщата ми няма нито хляб, нито облекло;
няма да ме поставите управител на народа,
8 d защото Йерусалим рухна, Юдея падна,
понеже и каквото говорят, и каквото правят, са противни на Господа
и дразнят славните Му очи.
9 e Изгледът на лицето им свидетелства против тях;
и те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият.
Горко на душата им! Защото сами на себе си въздадоха зло.
10 f Кажете на праведника, че ще му бъде добре,
защото всеки такъв ще яде плода на делата си.
11 g Горко на беззаконника! На него ще бъде зле,
защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.
12 h А за Моя народ – деца ги угнетяват
и жени владеят над тях.
Народе Мой, вашите водачи ви въвеждат в заблуда
и развалят пътя, по който ходите.
13 i Господ става за съд
и застава да съди племената.
14 j Господ ще влезе в съд със старейшините на народа Си
и с князете им
и ще им каже: Вие сте, които сте похабили лозето!
Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!
15 k Защо разломявате народа Ми и смилате лицата на сиромасите? –
казва Господ, Йехова на Силите.
16 При това, казва Господ ,
понеже сионските дъщери са горди
и ходят с извисена шия и с безсрамни очи,
ходят също ситно и дрънкат с верижки на краката си,
17 l затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери
и Той ще открие голотата им.
18 m В същия ден Господ ще отнеме
славата на дрънкалките,
мрежестите забрадки и луничките,
19 обеците, гривните и тънките була,
20 и връзките за глава, верижките около глезените и поясите,
парфюмните кутии и талисманите,
21 пръстените и обеците на носа,
22 тънките наметала и туниките, шаловете и кесиите,
23 огледалата и тънките ризи, митрите и покривалата.
24 n И вместо благоухание ще има гнилост,
вместо пояс – въже,
вместо накъдрени коси – плешивост,
вместо нагръдник – опасване с вретище,
и вместо красота – белези от изгаряне.
25 Мъжете ти ще паднат от меч,
а силата ти – във война.
26 o И портите на Сион ще охкат и ще плачат;
и той ще седи на земята изоставен.
Copyright information for BulProtRev