Isaiah 32

Окончателното избавлениеи възстановяване на Израил

1 a Ето, един цар ще царува с правда
и началници ще управляват с правосъдие;
2 b и всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър
и като прибежище от буря,
като водни потоци на сухо място,
като сянка от голяма скала в изтощена земя.
3 c Очите на виждащите няма да бъдат помрачени
и ушите на слушащите ще бъдат внимателни.
4 Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост
и езикът на гъгнивите ще говори бързо и ясно.
5 Подлият няма да се нарича вече великодушен,
нито сребролюбецът ще се прави на щедър;
6 защото подлият ще говори подло
и сърцето му ще създава беззаконие,
така че да върши нечестие и да говори заблуда против Господа ,
за да изтощи душата на гладния
и да направи питието на жадния да чезне.
7 А на коварния средствата са зли;
той измисля лукави кроежи,
за да погуби сиромаха с лъжливи думи,
даже когато немотният говори право.
8 Но великодушният измисля великодушни неща
и за великодушни неща ще стои.
9 d Станете, вие, безгрижни жени, и слушайте гласа ми;
чуйте думата ми, вие, безгрижни дъщери:
10 За една година и няколко дни ще бъдете смущавани, вие, безгрижни;
защото гроздоберът ще чезне, беритбата няма да настане.
11 Треперете, вие, охолни; смутете се, вие, нехайни;
съблечете се и се оголете, и опашете кръста си с вретище.
12 Те ще се бият в гърди за приятни полета,
за плодородните лозя.
13 e Тръни и глогове ще растат в земята на народа Ми,
още – и върху всички къщи,
където се веселят във веселящия се град;
14 f защото палатът ще бъде изоставен,
шумният град ще бъде напуснат,
крепостта и кулата ще станат завинаги пещери –
наслаждение на диви осли, пасбище на стада,
15 g докато Духът се излее на нас отгоре
и пустинята стане плодородно поле,
и плодородното поле се сметне за гора.
16 Тогава правосъдие ще се засели в пустинята
и правда ще обитава в плодородното поле.
17 h Правдата ще донесе мир;
и сетнината на правдата ще бъде покой и увереност завинаги.
18 И Моят народ ще обитава в мирно селище,
в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места.
19 i Но ще пада градушка върху падащата гора
32:19 Т.е. асирийците.
;
и градът съвсем ще се сниши.
20 k Блажени вие, които сеете при всяка вода,
които изпращате там краката на вола и на осела!
Copyright information for BulProtRev