Isaiah 35:4-6

4 Кажете на онези, които са с уплашено сърце:
Бъдете твърди! Не бойте се!
Ето вашия Бог! Възмездието ще дойде с Божия отплата;
Той ще дойде и ще ви избави.
5 a Тогава очите на слепите ще се отворят
и ушите на глухите ще се отпушат,
6 b тогава куцият ще скача като елен
и езикът на немия ще пее;
защото в пустата земя ще избликнат води
и потоци – в пустинята.
Copyright information for BulProtRev