Isaiah 40

Утешителни слова с надежда за спасение

1 Утешавайте, утешавайте народа Ми,
казва вашият Бог.
2 a Говорете по сърцето на Йерусалим и извикайте към него,
че времето на воюването му се изпълни,
че беззаконието му бе простено;
защото взе от ръката Господня
двойно наказание за всичките си грехове.
3 b Глас на един, който вика:
Пригответе в пустинята пътя за Господа ,
направете в безводното място прав път за нашия Бог.
4 c Всяка долина ще се издигне
и всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите места ще станат прави
и неравните места – поле;
5 и славата Господня ще се яви
и всички твари заедно ще я видят;
защото устата Господни изговориха това.
6 d Глас на един, който казва: Прогласи!
И бе отговорено
40:6 Или: и казах.
: Какво да проглася? –
Всяка твар е трева
и цялата ѝ слава е като полския цвят;
7 f тревата съхне, цветът вехне;
защото дишането Господне духа върху него;
наистина народът е трева!
8 g Тревата съхне, цветът вехне,
но словото на нашия Бог ще остане довека.
9 Ти, който носиш благи вести на Сион,
изкачи се на високата планина;
ти, който носиш благи вести на Йерусалим,
издигни силно гласа си;
издигни го, не бой се,
кажи на Юдейските градове: Ето вашия Бог!
10 h Ето, Господ Йехова ще дойде със сила
и мишцата Му ще владее за него;
ето, наградата Му е с него
и въздаянието Му – пред него.
11 i Той ще пасе стадото Си като овчар,
ще събере агнетата с мишцата Си,
ще ги носи в скута Си
и ще води полека доещите.
12 j Кой е премерил водите с шепата си,
измерил небето с педя,
побрал в мярка пръстта на земята
и претеглил планините с теглилка, а хълмовете – с везни?
13 k Кой е упътил Духа Господен
или като съветник Негов Го е научил?
14 С кого се е съветвал Той
и кой Го е вразумил и Го е научил на пътя на правосъдието,
и Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума?
15 Ето, народите са като капка от ведро
и изглеждат като ситен прашец на везните;
ето, островите са като ситен прах, който се вдига.
16 Ливан не е достатъчен за гориво,
нито животните му стигат за всеизгаряне.
17 l Всички народи са нищо пред Него,
смятат се пред Него за по-малко от нищо, да! За празнота.
18 m И така, на кого ще уподобите Бога?
Или какво подобие ще сравните с Него?
19 n Кумирът ли? – Художникът го е излял
и златарят го обковава със злато
и лее за него сребърни верижки;
20 o който е твърде сиромах, за да принесе принос,
избира негниещо дърво
и търси за него изкусен художник,
за да го направи непоклатим кумир!
21 p Не знаете ли? Не сте ли чули?
Не ви ли е било известено отначало?
От основаването на земята не сте ли разбрали
22 q Онзи, Който седи над кръга на земята,
пред Когото жителите ѝ са като скакалци,
Който простира небето като завеса
и го разпъва като шатър за живеене,
23 r Който докарва първенците до нищо
и прави като суета земните съдии?
24 Те едва са били посадени, едва са били посети,
едва се е вкоренил в земята стволът им,
и Той подухва върху тях, и те изсъхват,
и вихрушката ги помита като плява.
25 s И така, на кого ще Ме уподобите,
за да му бъда равен? – казва Святият.
26 t Вдигнете очите си нагоре
и вижте: Кой е създал тези светила
и извежда множеството им с брой?
Той ги вика всичките по име;
чрез величието на силата Му
и понеже е мощен във власт,
нито едно от тях не липсва.
27 Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю:
Пътят ми е скрит от Господа
и правото ми се пренебрегва от моя Бог?
28 u Не знаеш ли? Не си ли чул,
че вечният Бог Йехова ,
Създателят на земните краища,
не отслабва и не се уморява?
Неговият разум е неизследим.
29 Той дава сила на отслабналите
и умножава мощта на немощните.
30 Даже младите ще отслабнат и ще се уморят,
и отбраните момци съвсем ще паднат;
31 v а онези, които чакат Господа , ще подновят силата си,
ще се издигат с крила като орли,
ще тичат и няма да се уморят,
ще ходят и няма да отслабнат.
Copyright information for BulProtRev