Isaiah 40:3-5

3 a Глас на един, който вика:
Пригответе в пустинята пътя за Господа ,
направете в безводното място прав път за нашия Бог.
4 b Всяка долина ще се издигне
и всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите места ще станат прави
и неравните места – поле;
5 и славата Господня ще се яви
и всички твари заедно ще я видят;
защото устата Господни изговориха това.
Copyright information for BulProtRev