Isaiah 43

Възстановяването на Израил

1 a А сега така казва Господ , Творецът ти, Якове,
и Създателят ти, Израилю:
Не бой се, защото Аз те изкупих.
Призовах те по име; Мой си ти.
2 b Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда,
и през реките – те няма да те потопят;
когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш
и пламъкът няма да те опали.
3 c Защото Аз съм Йехова , твоят Бог,
Святият Израилев, твоят Спасител;
за твой откуп дадох Египет,
за теб – Етиопия и Сева.
4 Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми,
беше на почит и Аз те възлюбих,
затова ще дам хора за теб
и племена – за живота ти.
5 d Не бой се, защото Аз съм с теб;
от изток ще доведа потомството ти
и от запад ще те събера;
6 ще кажа на севера: Върни обратно!,
и на юга: Не задържай!
Доведи синовете Ми отдалеч
и дъщерите Ми – от земния край:
7 e всички, които се наричат с Моето име,
които сътворих за славата Си;
Аз създадох всеки от тях, да! Аз го направих.
8 f Изведи слепия народ, който има очи,
и глухите, които имат уши.
9 g Нека се съберат заедно всички народи
и нека се стекат племената;
кой от тях може да възвести това
и да ни обясни предишните събития?
Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят,
за да чуят хората и да кажат: Това е вярно.
10 h Вие сте Мои свидетели, казва Господ ,
и слугата Ми, когото избрах,
за да Ме познаете и да повярвате в Мен,
и да разберете, че съм Аз –
че преди Мене не е имало Бог
и след Мене няма да има.
11 i Аз, Аз съм Господ ;
и освен Мене няма спасител.
12 j Аз възвестих, спасих и показах,
когато не е имало между вас чужд бог ;
затова вие сте Ми свидетели, казва Господ ,
че Аз съм Бог.
13 k Да, преди да е имало време
43:13 От евр. ден.
, Аз съм;
и няма кой да избавя от ръката Ми;
Аз действам и кой ще Ми попречи?
14 Така казва Господ , вашият Изкупител, Святият Израилев;
заради вас пратих във Вавилон
и ще доведа всички като бежанци,
дори халдейците – в корабите, с които се хвалеха.
15 Аз съм Господ , Святият ваш,
Творецът Израилев, вашият Цар.
16 m Така казва Господ ,
Който прави път в морето
и пътека – в буйните води,
17 n Който изважда колесници и коне, войска и сила:
Те всички ще паднат, няма да станат;
унищожени бяха, угаснаха като фитил.
18 o Не си спомняйте предишните неща,
нито мислете за древните събития.
19 p Ето, Аз ще направя нещо ново;
сега ще се появи; няма ли да внимавате в него?
Да! Ще направя път в пустинята
и реки – в безводната земя.
20 q Полските зверове ще Ме прославят –
чакалите и щраусите, –
защото давам вода в пустинята,
реки – в безводната земя,
за да напоя народа Си, избраните Си,
21 r народа, който създадох за Себе Си,
за да оповестява хвалата Ми.
22 s Но ти, Якове, не Ме призова;
и ти, Израилю, се отегчи от Мене;
23 t не си Ми принасял агънцата на всеизгарянията си,
нито си Ме почитал с жертвите си.
Аз не те заробих с приноси
и не ти дотегнах с ливан.
24 u Не си купил за Мене благоуханна тръстика с пари,
нито си Ме наситил с тлъстината на жертвите си;
но ти си Ме заробил с греховете си,
дотегнал си Ми с беззаконията си.
25 v Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си
и няма да си спомня за греховете ти.
26 Подсети Ме, за да се съдим заедно;
представи делото си, за да се оправдаеш.
27 Твоят праотец съгреши
и учителите ти престъпиха против Мене.
28 w Затова ще сваля от свещенството им
43:28 От евр. ще оскверня.
великите служители
43:28 Първенците.
на светилището
и ще обрека Яков на изтребление,
и ще направя Израил за поругание.
Copyright information for BulProtRev