Isaiah 46

Съд над Вавилон и идолите му

1 a Прегъна се Вил, наведе се Нево; идолите им са натоварени на животни и на добитък;
товарът, който вие носехте в шествията си,
стана тежък на умореното животно.
2 b Наведоха се, всички паднаха;
те не можаха да отърват товара,
а сами отидоха в плен.
3 c Слушайте Ме, доме Яковов
и всички останали от Израилевия дом,
които съм носил още от утробата
и съм държал още от раждането.
4 d Даже до старостта ви Аз съм същият
и докато побелеете, Аз ще ви нося.
Аз ви направих и Аз ще ви държа.
Да! Аз ще ви нося и избавям.
5 e На кого ще Ме оприличите и с кого ще Ме сравните и съпоставите,
за да бъдем подобни?
6 f Онези, които изсипват злато от чувалчето
и претеглят сребро с везни,
те наемат златар и го правят на бог,
пред който падат и се покланят;
7 g вдигат го на рамо и го носят,
и го поставят на мястото му;
и той стои там и от мястото си няма да мръдне;
още и човек вика към него, но той не може да отговори,
нито да го избави от бедата му.
8 h Помнете това и се покажете мъже;
обмислете това в ума си, вие, престъпници.
9 i Помнете предишните дела от древността;
защото Аз съм Бог – и няма друг;
Аз съм Бог – и няма подобен на Мене,
10 j Който от началото изявявам края
и от древните времена – нестаналите още неща,
и казвам: Намерението Ми ще се изпълни
и ще извърша всичко, което Ми е угодно;
11 k Който зове хищна птица от изток,
от далечна земя – мъжа на намерението Си.
Да! Казах – и ще направя да стане;
намислих – и ще го извърша.
12 l Слушайте Ме, вие, коравосърдечни,
които сте далеч от правдата:
13 m Приближих правдата Си; тя няма да бъде далеч
и спасението Ми няма да закъснее;
и ще дам спасение в Сион,
славата Си – на Израил.
Copyright information for BulProtRev