Isaiah 48

Наказание и възвръщане на Израил в Обетованата земя

1 a Чуйте това, доме Яковов,
които сте се нарекли с Израилевото име,
които излязохте от Юдейския източник,
които се кълнете в името Господне
и си спомняте за Бога Израилев,
но не с истина, нито с правда
2 b (защото се наричат граждани на святия град
и се облягат на Израилевия Бог,
чието име е Йехова на Силите):
3 c От древността обявих предишните дела.
Да! Излязоха от устата Ми и Аз ги прогласих;
внезапно ги извърших и те се сбъднаха.
4 d Понеже познавах, че си упорит,
че вратът ти е желязна жила и челото ти – медно,
5 e затова от древността ти обявих тези неща,
преди да станат ти ги прогласих,
да не би да кажеш: Идолът ми ги извърши, да!
Изваяното ми и излятото ми ги заповяда.
6 Това ти си чул; виж всичко това;
и вие, няма ли вие да го прогласите?
Отсега ти изявявам нови неща,
дори скрити, които ти не си знаел.
7 Те сега станаха, а не отдавна,
и преди този ден дори не си слушал за тях,
да не би да кажеш: Ето, аз знаех това.
8 f Нито си слушал, нито даже си знаел,
нито дори ушите ти са били отворени от древността;
защото знаех, че ти постъпваше много коварно
и още от утробата си бил наречен престъпник.
9 g Заради Своето име ще отложа изливането на гнева Си
и заради славата Си ще се въздържа от тебе, да не те изтребя.
10 h Ето, очистих те, но не като сребро;
изпитах те в пещта на скръбта.
11 i Заради Себе Си ще сторя това;
защото как да се оскверни името Ми?
Да! Не искам да дам славата Си на друг.
12 j Чуй Ме, Якове, и ти, Израилю, когото Аз призовах:
Аз съм същият – Аз съм първият и Аз съм последният.
13 k Да! Моята ръка основа земята
и десницата Ми разпростря небето;
когато ги извикам, те всички се представят.
14 l Съберете се, всички вие, и чуйте:
Кой от тях е възвестил това?
Онзи, когото Господ възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон
и мишцата му ще бъде над халдейците.
15 m Аз, Аз говорих, да! Призовах го;
доведох го; и пътят му ще благоуспее.
16 n Приближете се към Мене, чуйте това;
отначало не съм говорил скришно;
откакто стана това, Аз бях там;
и сега ме прати Господ Йехова и Духът Му.
17 o Така казва Господ , Изкупителят ти, Святият Израилев:
Аз съм Господ , твоят Бог,
Който те учи за ползата ти,
Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.
18 p Дано би послушал ти заповедите Ми!
Тогава мирът ти щеше да бъде като река
и правдата ти – като морските вълни;
19 q потомството ти щеше да бъде като пясъка
и рожбите на чреслата ти – като зърната му;
името му не би се унищожило,
нито би се изтребило отпред Мен.
20 r Излезте от Вавилон, бягайте от халдейците;
с възклицателен глас прогласете, проповядвайте това,
разгласете го до края на земята;
кажете: Господ изкупи слугата Си Яков.
21 s И те не жадуваха, когато ги водеше през пустините;
Той направи да изтекат за тях води от скалата,
още разцепи канарата и потекоха води.
22 t Мир няма за нечестивите, казва Господ .
Божият Слуга и възстановяването на Израил.
Copyright information for BulProtRev