Isaiah 52

1 a  Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе;
облечи великолепните си дрехи, Йерусалиме, святи граде,
защото отсега нататък няма да влезе в тебе
необрязан и нечист.
2 b  Отърси от себе си пръстта;
стани, заробен Йерусалиме!
Освободи се от връзките по шията ти,
пленена дъще Сионова!
3 c  Защото така казва  Господ :
Продадохте се за нищо;
и ще бъдете изкупени без пари.
4 d  Защото така казва Господ  Йехова :
Народът Ми слезе първо в Египет, за да поживее там;
после и асирийците го угнетяваха без причина.
5 e  И така, сега какво да правя тук, казва  Господ ,
тъй като народът Ми бе взет за нищо?
Владеещите над него вият, казва  Господ ,
и името Ми непрестанно е хулено всеки ден.
6 Затова народът Ми ще познае Моето име;
затова ще познае в онзи ден,
че Аз съм, Който говоря – ето, Аз.
7 f  Колко са прекрасни върху планините
краката на онзи, който благовества, който проповядва мир!
Който благовества добро, който проповядва спасение!
Който казва на Сион: Твоят Бог царува!
8 Ето гласа на стражите ти! Издигат гласа си,
всички възклицават;
защото ще видят ясно с очите си
как  Господ се връща в Сион.
9 g  Възкликнете, запейте заедно,
запустели йерусалимски места;
защото  Господ утеши народа Си,
изкупи Йерусалим.
10 h   Господ запретна святата Си мишца
пред всички народи;
и всички земни краища ще видят
спасението от нашия Бог.
11 i  Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам.
Не се допирай до нечисто;
излезте изсред него;
очистете се, вие, които носите съдовете  Господни ;
12 j  защото няма да излезете набързо,
нито ще пътувате бегом,
защото  Господ ще върви пред вас
и Израилевият Бог ще ви бъде задна стража.

Страданията и славата на Месия, Божия Слуга

13 k  Ето, Слугата Ми ще благоуспее,
ще се извиси и издигне, и ще се възнесе високо.
14 l  Както мнозина се чудеха на тебе
(толкова беше погрозняло лицето му, повече от лицето на който и да е бил човек,
и образът му – от образа на който и да е от човешките синове),
15 m  така той ще удиви много народи;
царете ще затворят устата си пред него,
защото ще видят онова, за което не им е било говорено,
и ще разберат това, което не са чули.
Copyright information for BulProtRev