Isaiah 52:13

Страданията и славата на Месия, Божия Слуга

13 a Ето, Слугата Ми ще благоуспее,
ще се извиси и издигне, и ще се възнесе високо.
Copyright information for BulProtRev