Isaiah 55

Спасение чрез Божията благодат

1 a О, вие, които сте жадни, елате всички при водите;
и вие, които нямате пари, елате, купете и яжте.
Да! Елате, купете вино и мляко
без пари и без заплащане.
2 Защо харчите пари за онова, което не е хляб,
и труда си за това, което не насища?
Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо,
и душата ви ще се наслаждава с най-доброто
55:2 От евр. тлъстината.
.
3 c Приклонете ухото си и елате при Мене,
послушайте – и душата ви ще живее;
и Аз ще сключа с вас вечен завет
според верните милости, обещани на Давид.
4 d Ето, дадох го за свидетел на племената,
за княз и заповедник на племената.
5 e Ето, ще призовеш народ, когото ти не познаваш;
и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе
заради Господа , твоя Бог,
и заради Святия Израилев, защото те е прославил.
6 f Търсете Господа , докато може да се намери,
призовавайте Го, докато е близо.
7 g Нека нечестивият изостави пътя си
и неправедният – помислите си,
нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него,
и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
8 h Защото Моите помисли не са като вашите помисли,
нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ .
9 i Понеже както небето е по-високо от земята,
така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища
и Моите помисли – от вашите помисли.
10 j Защото както дъждът и снегът слизат от небето
и не се връщат там,
а поят земята
и я правят да произрастява и да напъпва,
и тя дава семе на сеяча и хляб на гладния
55:10 От евр. ядещия.
,
11 l така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми;
няма да се върне при мене празно,
а ще извърши волята Ми
и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.
12 m Защото ще излезете с радост
и ще бъдете изведени с мир;
планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно
и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце.
13 n Вместо драка ще израсте елха,
вместо трън ще израсте мирта;
и това ще бъде на Господа за име,
за вечно знамение, което няма да се изличи.
Copyright information for BulProtRev